LESERINNLEGG

Ulikhet

F.v.: Britt Janne Tennøy, leder kvinneforum Møre og Romsdal Høyre, Inger Lise Trønningsdal, leder Molde Høyre, Anita Oterhals Eide, gruppeleder Aukra Høyre og Eli Iren Sildnes, gruppeleder Hustadvika Høyre. 

Meninger

I dag ble Regjerningen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram. Det er vårt ansvar å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer at vi må bevare noen viktige verdier i samfunnet vårt. Tilliten mellom folk, et trygt og godt arbeidsliv, små forskjeller og muligheter for alle uavhengig av bakgrunn.

Det er derfor en god grunn til at regjeringen vil bruke 4 milliarder kroner på å få ungdom til å fullføre videregående skole og gi et utdanningsløft til de koronaledige. Frafall i skolen og utenforskap fører til større ulikhet. Men hovedårsaken til økt fattigdom i Norge, er lav inntekt blant innvandrere.

Mange innvandrere lykkes godt i samfunnet, men det er også en del som blir sittende fast. For å hindre at innvandrerbarn vokser opp i fattigdom må vi få foreldrene ut i jobb. Innvandrerbarn møter jevnaldrende barn født i Norge som med stor sannsynlighet har foreldre der begge er ute i jobb. Det er ikke annet å vente at det blir en stor forskjell. Men dette kan man gjøre noe med.
Høyre fortsetter sin satsing introduksjonsprogrammet med sterkere vektlegging på arbeid, bedre språkopplæring og raskere inkludering. Fordi arbeid er viktig!

Norge er landet med lavest ulikhet i Europa. Det skal vi være stolte av. Tenk deg scenariet der vi i Norge måtte betale for offentlige tjenester som skole og helsetjenester. Gratis helsehjelp og gratis skole gir mindre ulikhet. Med Høyre i førersetet har vi nå også fått billigere barnehage og gratis kjernetid for familier med lavinntekt, som gjør at flere barn kan være med på de sosiale arenaene. Dette forsterkes ytterligere i dette budsjettet.

Vi må se på helheten og vi må se bak statistikken, og rette ressursene mot å bekjempe de faktiske årsakene til ulikheten. Mennesker som ikke blir inkludert i arbeidslivet og mennesker som mangler utdanning.

Det er en sammenheng mellom å fullføre videregående skole og få seg jobb. Sannsynligheten for at du fullfører øker jo høyere utdanningsnivå foreldrene dine har. Det er sånn fattigdom går i arv i Norge. Høyre har som mål at 9 av 10 skal fullføre videregående skole. Da trenger vi fraværsgrensen. Vi må fortsatt stille krav til lærerne. Vi må ha åpenhet om skolens resultater. Og vi trenger fortsatt en skole som har forventninger til elevene, og at alle uavhengig bakgrunn skal kunne lese, skrive og regne når du er ferdig på barne- og ungdomsskolen.

For å bekjempe ulikhet og fattigdom trenger vi arbeidsplasser, hvor folk får delta. Vi må sørge for at bedriftene våre har gode vilkår. Vi må skape mer, og inkludere flere!

Vi kan aldri fjerne all ulikhet, men vi kan sørge for like muligheter. Men ulikhet i et samfunn må og være akseptabelt. Vi må respektere at vi er forskjellige. Noen jobber mer, eller sparer mer, enn andre. Ulik innsats, eller ulike prioriteringer, gir ulike resultater. Det er virkeligheten.

Det er viktig for samfunnet at vi har frihet til å treffe egne valg, og at vi ikke hemmer insentivene til å arbeide, skape jobber og ta risiko. Det vil gi mindre til fordeling, og dermed mindre til de som har minst.

Høyre skal fortsette å jobbe for et samfunn med små forskjeller. De største forskjellene er fortsatt mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Slik skaper vi et bærekraftig velferdssamfunn.

Britt Janne Tennøy, leder kvinneforum Møre og Romsdal Høyre

Inger Lise Trønningsdal, leder Molde Høyre

Anita Oterhals Eide, gruppeleder Aukra Høyre

Eli Iren Sildnes, gruppeleder Hustadvika Høyre

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal