LEDER TORSDAG 8. OKTOBER

Fortsatt gjør vi altfor lite, dessverre

KLIMABUDSJETT? Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier at klimamålene står fast, og at statsbudsjettet innebærer en rekordstor klimasatsing.  Foto: NTB

Internasjonalt og her heime er klimatiltak hele tida på dagsorden.

Meninger

Synes du det har vært en usedvanlig mild høst? Med respekt for at enkeltstående værhendelser ikke hver gang skal tolkes, er det all grunn til å la seg bekymre av den siste meldingen fra EUs klimaovervåkere: September 2020 var den varmeste september som er målt på jordkloden. Jordas overflate var varmere i forrige måned enn i noen annen september vi har temperaturmålinger fra.

Derfor er det ikke rart at både internasjonalt og her heime er klimatiltak hele tida på dagsorden. Framskrivninger i statsbudsjettet som ble lagt fram i går, viser at Norge må stramme klimapolitikken kraftig inn for å nå klimamålet for 2030. Eller fortsette å lene seg på kvoter.

Som kjent har Norge satt seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Men framskrivningene viser at utslippene med dagens politikk kun ligger an til å gå ned med 20,8 prosent. – Klimaet er statsbudsjettaper, mener partileder Une Bastholm i MDG.

I går ble det kjent at EU-parlamentet stemte for et svensk forslag om å redusere EUs samlete utslipp med 60 prosent innen 2030 sammenliknet med nivåene i 1990. Sjøl om det er et godt stykke fram for å få godkjennelse fra EUs medlemsland for et så kraftig klimakutt, viser vedtaket i går hvor alvorlig også våre europeiske naboland ser på klimaendringene. Det er det all grunn til.

I 2020 er det registrert rekordvarme i januar, mai og september. Juni og april tangerte også tidligere rekorder, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. 19 av de siste 20 åra har vært de varmeste siden seint på 1800-tallet, da man begynte med nøyaktige kartlegginger. Siden slutten av 1970-tallet har jordas gjennomsnittstemperatur steget med 0,2 grader hvert tiår, ifølge EU-data.

Effektene av klimaendringene er her nå, de er alvorlige og vi har stadig dårligere tid. Å tilpasse Norge til et endret klima vil være kostbart, men regninga er langt større ved å vente.