LESERINNLEGG

Skuffet over Senterpartiet i Hustadvika!

Jeg har aldri vært inne på tanken om utmelding før, men nå er problemstillingen aktuell.

Kolbjørn Gaustad  Foto: Olav Skjegstad

Meninger

Skal jeg etter mer enn 60 års medlemskap bli tvunget til å melde meg ut av Senterpartiet fordi lokallaget, med sin politikk, gjør det umulig for meg å delta i en slik politikk lenger.

Etter et brakvalg for Senterpartiet i Hustadvika kommune hadde jeg gleden av å være med på det første møtet i det nye kommunestyret der vi valgte Tove Henøen, til Hustadvika kommunes første ordfører. På det konstituerende kommunestyremøtet ble det også vedtatt økonomisk reglement. Det står ingenting i reglementet om den aktuelle situasjon som er oppstått ved at ordføreren har fått dobbel lønn i 3 måneder. Det er når fornuften ikke lenger strekker til at en trenger lov og regler å forholde seg til. En kommer langt med å bruke sunt bondevett, noe som spesielt burde praktiseres av oss i Senterpartiet. Dobbel ordførerlønn er uhørt og signaleffekten forkastelig, om en legger sunn fornuft til grunn.

I debatten om det nye reglementet tok jeg ordet og bad om at formannskapet gikk gjennom reglementet slik at en unngikk unødvendig etterlønn til ordførere, som gikk direkte over i pensjonistenes rekker. Vi burde dra lærdom av den uheldige utgliding med etterlønn i tidligere Eide kommune.

Jeg har ikke vært med på å fatte noe vedtak om dobbel lønn til verken ordfører eller noen andre. Det står heller ikke i noe reglement, men det er vel heller en situasjon som er såpass sjelden, at den av den grunn ikke er oppdaget og beskrevet i reglementet.

Jeg er også veldig skeptisk til fylkesmannens godkjenning av dobbelt lønn til ordfører. Jeg tror hele saken kunne vært unngått om fylkesmannens kontrollfunksjon hadde evnet å skjære igjennom og unngått at ordføreren havnet i en slik pinlig situasjon. Regelverket er basert på en ordinær situasjon uten kommunesammenslåing. Og ikke slik som i Hustadvika der samme person forårsaker dobbel lønn. Dette burde fylkesmannen gjennom sin kontrollfunksjon ha klart å avdekket. Fylkesmannens konkusjon og råd, harmonerer dårlig med tidligere saker der det sentralt er reagert kraftig på slike dobbeltlønner.

Jeg og mange med meg ville helt sikkert stemt imot et reglement eller enkeltforslag om å doble ordførerlønna i en 3 måneders periode. Mitt råd til ordfører Tove Henøen er at hun følger alle velmente gode råd om å betale tilbake. Hun vil fremdeles kunne slippe unna med en ripe i lakken. Om hun holder på sitt og ikke betaler tilbake er jeg redd bulken i lakken kan bli ubotelig. Jeg tenker da på den politiske signaleffekten hun sender ut, som ordfører i Hustadvika kommune, og enda mer som fylkesleder i Møre og Romsdal Senterparti og som kandidat til Senterpartiets stortingsvalgliste.

Ordførerros! Jeg har merket meg at Torgeir Dahl, Høyreordfører i Molde i kommentar til denne saka, har uttalt at han ikke hadde kommet på å tenkt tanken om å kreve dobbel lønn i 3 måneder. Etter denne bekjennelsen steg han betraktelig i anseelse hos meg. Det samme gjelder for ordførerne av de øvrige sammenslåingskommunene Ålesund og Fjord. Samtidig må tidligere ordfører i Volda Jørgen Amdam, roses fordi at han etter at han ble pensjonist, bad om at ordførerlønna hans ble halvert. Slikt står det respekt av.

Når jeg reagerer er det fordi Senterpartiet i posisjon i denne saken viser en holdning og en politikk, som jeg tar avstand fra og ikke vil være en del av. Jeg trodde og tror fremdeles at hensikten med kommunesammenslåingen var å skaffe bedre tjenester til innbyggere.

Derfor er det viktig å drive Hustadvika kommune så rimelig som mulig om en skal oppnå hensikten med kommunesammenslåingen. Da starter en ikke med å gi ordføreren dobbel lønn i de 3 første månedene. Det håper jeg også vår nyvalgte ordfører er enig i og betaler tilbake det hun har fått utbetalt for mye. Om det ikke skjer blir konsekvensen for mitt vedkommende at jeg må melde meg ut av lokallaget Hustadvika senterparti!

Kolbjørn Gaustad

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal