LEDER MANDAG 28. SEPTEMBER

Postnummeret kan avgjøre valgkampen

Åtte plasser ledig: Fra neste høst får Møre og Romsdal åtte plasser i Stortinget. Hvem som representerer innbyggerne best, skal partiene avgjøre når valglista settes opp i høst.   Foto: RICHARD NERGAARD

Vi kan ikke bli sett på som lokalstridens evige episenter.

Meninger

Sunnmøre, Romsdal eller Nordmøre? Hvilken del av Møre og Romsdal man tilhører kan komme til å avgjøre hvem som skal representere folket i dette fylket på Stortinget fra neste høst. Partiene har ikke hatt nominasjonsmøter og satt opp valglistene ennå, men mobiliseringen er godt i gang for å samle oppslutning om de ulike kandidatene.

Fram til nominasjonsmøtene holdes, er det vanlig at lokallagene jobber i kulissene for å få fram sine kandidater. Det siste utspillet som er kjent i media, er at lokallag i Arbeiderpartiet på Sunnmøre vil gå i allianse med Kristiansund Ap for at nominasjonsnemndas foreslåtte kandidat fra Romsdal, Per Vidar Kjølmoen, ikke skal få topplass på lista.

Sunnmøringene tilbyr topplassen til Kristiansunds ordfører Kjell Neergaard mot at Ålesund får Siv Katrin Ulla på 2.-plassen. Også i andre partier kan det komme utfordrere. I Senterpartiet er Jenny Klinge trygg, mens det kan bli kamp om 2.-plassen, der Geir Inge Lien fra Vestnes kan bli utfordret av Marit Nerås Krogsæter eller Jan Ove Tryggestad. Høyre ser ut til å være i villrede for plassene bak Helge Orten.

Fra neste høst får Møre og Romsdal bare åtte plasser på Stortinget. Sju av dem velges direkte. Det mest åpenbare vil være at partiene lanserer kandidatene de mener vil gjøre den beste jobben på vegne av Møre og Romsdal. Velgerne vil dessverre se at postnummeret til kandidatene blir viktigere enn helheten.

Vi har sett det i 20 år gjennom sykehuspolitikken at postnummer og fogderi har dominert. Nå beveger den samme postnummer-strategien seg inn til Stortinget. Drivkrafta kan være å framme eget fogderi, men vi har i sykehuspolitikken sett at det for mange er like viktig å forhindre at andre får det bedre.

Møre og Romsdal har en kjempejobb foran seg med å trekke til oss unge mennesker med kompetanse og få dem til å etablere seg her. Skal fylket lykkes, må man ikke dyrke bildet av evig lokal strid. Møre og Romsdal må komme seg ut av kranglesporet. Vi kan ikke bli sett på som lokalstridens evige episenter.