LEDER LØRDAG 26. SEPTEMBER

Vedtok dobbel lønn uten å se konsekvensen

Ordførergodtgjørelse: Tove Henøen var blant politikerne som mottok godtgjørelse både fra Fræna kommune og Hustadvika kommune. Eide kommune hadde også slik ordning. FOTO: VIDAR RYTHER MYKLEBUST 

Kommunestyret kan enkelt gjøre om på reglementet.

Meninger

Ordfører Tove Henøen (Sp) har fått oppmerksomheten rettet mot seg fordi hun fra 1. oktober i fjor til 1. januar i år mottok godtgjørelse som ordfører både i Fræna kommune og i den nye Hustadvika kommune. Beløpet Henøen mottok, var 250.000 kroner. Også andre ledende politikere i Fræna og Eide hadde tilsvarende dobbel godtgjørelse i tre måneder.

Vi forstår at Henøen opplever det som en belastning å få kommentarer rundt ordførerens dobbeltlønn. Som ordfører var hun med på å vedta et reglement som åpnet for at folkevalgte i overgangsperioden før kommunesammenslåingen til Hustadvika kommune hadde rett på godtgjørelse både fra Fræna og Hustadvika. Tida før kommunesammenslåingen var sikkert ekstra krevende for både politikerne og administrasjonen, men vi er sterkt i tvil om kommunestyret forsto hva man hadde vedtatt med det nye reglementet.

Ordføreren i Hustadvika er ikke alene om å ha havnet i en situasjon der det har blitt kjent at vedkommende har mottatt lønn for to jobber samtidig. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen mottok ordførerlønn samtidig som han var statssekretær, det samme gjorde Tom Staahle.

Å gå fra én toppjobb til en annen, kan være krevende. Kommunelovens intensjon er at etterlønn skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. I Hustadvikas tilfelle var det ikke snakk om etterlønn, men om et parallelt løp der den gamle kommunen skulle gli over i den nye storkommunen. Fylkesmannen ble bedt om å gi kommentarer til godtgjørelsene, men hadde forunderlig nok ingen betenkeligheter.

For det breie lag av befolkningen føles ikke ordningen med dobbel godtgjørelse til politikerne rett. Politikerne kan vise til et vedtatt reglement og kreve rett til pengene. Hvor klokt det er, får hver enkelt finne ut av. I en større sammenheng handler saka om omdømmet til Hustadvika kommunestyre. Kommunestyret kan også enkelt gjøre om på reglementet og forhindre at politikerne havner i samme situasjon en gang til.