LESERINNLEGG

Tillit til ordfører Tove Henøen

Ordfører i Hustadvika, Tove Henøen (Sp).  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Meninger

Samarbeidspartiene Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har tillit til ordfører Tove Henøen i Hustadvika kommune.

Vi ønsker en politisk retorikk uten personangrep, og full åpenhet rundt godtgjørelsesreglement i Hustadvika kommune. Politisk valgte representanter i kommunestyret mottar ikke lønn for utført arbeid gjennom sine verv. Gruppeledere, utvalgsledere, varaordfører og ordfører mottar godtgjørelse for oppgaver de er valgt til å utføre. Reglement rundt betingelser for og størrelse på godtgjørelse er politisk drøftet og vedtatt. Detaljene rundt dette kommer tydelig frem i redegjørelsen til kommune direktør Per Sverre Ersvik som er referert i Romsdals Budstikkes nettversjon 23. september 2020.


Hadde krav på 250.000 kroner

Tre måneder før Hustadvika kommune var en realitet ble det vedtatt å utbetale godtgjørelser til sentrale politikere i den kommende kommunen. Dermed kunne ordfører Tove Henøen innkassere 250.000 kroner i tillegg til Fræna-lønnen sin.


Videre vil vi spille ballen tilbake til alle politiske parti i kommunestyret i Hustadvika. I begynnelsen av valgperioden hadde vi fair play i politikken som gjennomgangstema. Vi må alle minne hverandre på å ta ballen og ikke personen. I artikkelen «Startet valgkampen med fair play-turnering» som fremdeles er tilgjengelig på Romsdals Budstikkes nettversjon skrives det blant annet denne fornuftige fremstillingen: «Fair play er grunnleggende i fotballen, og har en viktig oppdragende rolle for barn og unge. Vi ønsker å ta det inn på den politiske arenaen også». Som politisk valgte representanter i Hustadvika har vi et felles ansvar for å fremstå som ryddige og konstruktive. Vi kan selvfølgelig være uenige om politiske valg og saklig argumentere for det.


– Et forferdelig døgn

– Det har vært et helt forferdelig døgn.


Vi mener ordfører tydelig har kommunisert sin rolle og sine valg i denne saken. Hun har mottatt godtgjørelse i henhold til vedtatt reglement og gitt full åpenhet offentlig rundt dette. Politikere i alle parti som har hatt verv i både Eide eller Fræna kommunestyrer og i Hustadvika kommunestyre i perioden oktober til og med desember har mottatt dobbelt opp med godtgjørelse i tre måneder. Alt dette i henhold til enstemmig vedtatt godtgjørelsesreglement.

Flertallspartiene Sp, KrF, SV og MDG i Hustadvika kommune

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal