LEDER FREDAG 25. SEPTEMBER

Elbil-fordelene må kunne vurderes nå

Skaper debatt: De økonomiske fordelene med å kjøre elbil skaper debatt. Hvor lenge skal elbiler betale mindre i bompenge- og ferjeutgifter?   Foto: Heiko Junge / NTB

Elbilistene må bidra til å finansiere samferdsel på lik linje med alle andre.

Meninger

De siste dagene har debatten om elbil og fordeler (subsidiering) skutt fart. På baksida av Romsdals Budstikke er det ikke vanskelig å lese at dette er et tema som skaper stort engasjement fra flere hold.

Nylig fikk Samferdselsdepartementet overlevert en bompengerapport som anbefaler å fjerne elbilfordelene og vurdere vegprising. Bakgrunnen er at inntektene fra bompenger vil minske med 1,4 milliarder kroner med dagens ordning, hvis overgangen til elbil fortsetter i samme tempo. Da er spørsmålet hvordan man skal finansiere framtidige samferdselsprosjekter.

Elbilfordelene har lenge vært argumentet for at Norge skal nå nullutslippsmålet for alle nye biler i Norge fra 2025. Under halvparten av alle nye biler som selges i dag er elbil. Elbilforeningen mener at elbilandelen burde vært over 50 prosent nå, og nærme seg 60 prosent ved årsskiftet hvis målet skal nås. De advarer sterkt mot å fjerne fordelene. Det samme gjør miljøorganisasjoner og opposisjonen på Stortinget.

Skal vi følge prinsippet om at alle som bruker vegen, må bidra med betaling? Fram til nå ha myndighetene sagt at elbiler skal betale mindre på ferjer og på bomveger. For det skal premieres å kjøre biler med mindre utslipp enn bensin- og dieselbiler. Spørsmålet er når slike fordeler skal fases ut?

Vi mener at elbilistene må bidra til å finansiere samferdsel på lik linje med alle andre. Det vil være det mest rettferdige, siden elbiler bruker vegene slik andre biler gjør det.

Men fortsatt er vi langt unna målet om å nå en utslippsfri bilpark. Derfor er det viktig at det fortsatt lønner seg for oss alle å gå over til nullutslippsbil. Ikke minst i distriktene, hvor kollektivtilbudet er langt dårligere, bør bileiere som tar et grønt skifte få fordeler av det. Slik vi ser det bør nullutslippsbiler fortsatt være avgiftsfrie, mens lavere priser på bompenge- og ferjestrekninger etterhvert kan fases ut.