LEDER MANDAG 21. SEPTEMBER

Molde vil hjelpe flere til en ny start

Parat til å hjelpe: Ordfører Torgeir Dahl vil ha kommunestyret med på å si ja til å ta imot 50 flyktninger fra Moria til Molde.   Foto: Olav Skjegstad

Det bør være enkelt for Moldes folkevalgte å invitere 50 Moria-flyktninger hit.

Meninger

Molde er villig til å ta imot 50 flyktninger som tidligere holdt til i den nå nedbrente flyktningleiren Moria i Hellas. Ordfører Torgeir Dahl vil legge fram forslag om å ta imot flere flyktninger når kommunestyret møtes neste gang, 15. oktober. Forslaget fra Dahl viser at Molde er villig til å delta i den store, europeiske fellesinnsatsen for å hjelpe de mest sårbare flyktningene fra Moria. Å hjelpe mennesker som befinner seg i den ytterste nød, til en ny start i livet, viser et solidarisk sinnelag.

I månedene før brannen 9. september utviklet situasjonen for flyktningene i Moria-leiren seg fra verre til verst. Brannen førte til at flere tusen flyktninger – blant dem mange barn – ikke hadde tak over hodet. De manglet også de mest grunnleggende elementene som vann, mat og trygghet. Når katastrofen rammer så nådeløs, har vi alle plikt til å hjelpe.

Allerede i vår hadde mer enn 100 norske kommuner signert et opprop med krav om at Norge bidrar i evakueringen av Moria-barna. Regjeringa har holdt fast på at Norge skal hente 50 personer fra Moria hit til landet. Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått instruks om at de 50 personene skal være syriske barnefamilier. Mange norske kommuner står parat til å hjelpe og ta imot Moria-flyktninger. Kommunene ser det regjeringa så langt ikke har villet se: 50 flyktninger fra Moria til Norge monner ikke.

Molde stiller seg nå parat , sammen med nabokommunene Ålesund og Kristiansund, til å ta imot 50 flyktninger fra Moria. Fra før har Molde sagt ja til å ta imot inntil 35 flyktninger. Molde har erfaring med å være vertskommune for flyktninger. Kommunen har høstet anerkjennelse og fått pris for måten den driver integreringsarbeidet. Molde har også kapasitet til å bli det nye heimstedet for 50 Moria-flyktninger. Økonomisk vil ikke 50 flyktninger være noen stor bør å bære for kommunen ettersom staten stiller opp med penger de første fem åra. Det bør være enkelt for Moldes folkevalgte å stille seg sammen med ordføreren og invitere 50 Moria-flyktninger hit.