LESERINNLEGG

For dyre tjenester? 

Trygve Grydeland og Britt Janne Tennøy, kommunestyrerepresentanter for Molde Høyre. 

Meninger

I et leserinnlegg fra Rødt i Molde forsøker Aagaard Røsand og Walløe Tvedt å få leserne til å tro at Britt Janne Tennøy mener at Molde Kommune leverer for gode tjenester. Rødt har nok lest overskriften, og kun overskriften, på RBs artikkel etter møte i Oppvekst, kultur og velverd (OKV) 24. august. Overskriften lød: "Tennøy: Molde gir litt for gode tjenester». Om de hadde lest videre ville de oppdaget at Molde Kommune bruker 63,5 millioner kroner mer på vår sektor (OKV) enn sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 13). En skulle tro at det var flere parti enn Høyre som mener at det borger for en diskusjon, ikke bare om økonomi, men også om kvaliteten på tjenestene våre?


Rødts påstand om at «Tennøys Høyre aksepterer villig vekk budsjettoverskridelser på Sjøfronten, men de vil kutte tjenestene til barn, ungdom og eldre» viser at det ikke bare er avislesing Rødt slurver med. Driften av sektorene «Helses og omsorg» og «Oppvekst, kultur og velferd» har et budsjett på 1,7 milliarder kroner (ca. halvparten på hver). Molde kommune har ikke kuttet i driften av disse sektorene for å finansiere sjøfronten. Finanskostnadene (renter og avdrag på lån) til prosjekt Sjøfronten vil ligge på ca. 13 millioner kroner per år. Om vi kan redusere vårt beregnede merforbruk bare med en femtedel vil vi dekke inn kostnadene til Sjøfronten. Spørsmålet er om det er andre parti enn Høyre som vil være med på denne dugnaden?

I Høyre har vi i flere år utfordret kommunestyret på at vi må diskutere kvaliteten på tjenestene våre, ikke bare økonomi. Troen på at vi kan møte fremtidens utfordringer innen helse- og oppvekstsektorene gjennom økt pengebruk alene er ikke bærekraftig. Vi må nyttiggjøre oss av de velferdsteknologiske gjennombruddene som er gjort. Vi må være attraktive for de nyutdannende med kompetansen vi trenger. Vi skal ta i bruk ny teknologi, nye måter å løse oppgaver på, og denne reisen skal være givende for våre medarbeidere.

Sjøfrontens kostnader utgjør 0,8 prosent av kommunens budsjett. Om vi ikke leverer gode nok tjenester er det kanskje på tide at vi vier oppmerksomhet til hva og hvordan vi disponerer de øvrige 99,2 prosentene på budsjettet. Det er mer sannsynlig at vi finner svaret der.

Trygve Grydeland, leder hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Britt Janne Tennøy, leder hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd

Kommunestyrerepresentanter for Molde Høyre

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal