LEDER LØRDAG 12. SEPTEMBER

Ferjeopprøret kommer som fortjent

NYTT OPPRØR I EMNING: Forslaget om å kutte ned på antall ferjeavganger på flere samband fylkeskommunen har ansvar for, vekker kraftige reaksjoner.  Foto: RICHARD NERGAARD

Dette er oppskriften på bråk.

Meninger

I snart ett år har det vært tilnærmet kaos rundt ferjeopplegget i Møre og Romsdal. Blir billettprisen for kjøretøy satt opp? Hvor store rabatter får pendlere og næringstrafikken? Hvor mange ferjeavganger blir det? I landets største ferjefylke er ferjene livsnerven for at samfunnet skal fungere best mulig.

For å spare penger har flertallet i fylkestinget bestemt at det skal spares 20 millioner kroner på ferjedriften neste år. Samferdselsdirektøren har foreslått å kutte ned på antall ferjeavganger over hele fylket. På det største sambandet, Hareid-Sulesund, vil ei av de tre ferjene bli tatt bort to måneder på sommeren. På det nest mest trafikkerte sambandet, Sølsnes-Åfarnes, foreslår administrasjonen å ta vekk den ene av de to ferjene i helgene. Og på samband til øysamfunnene Midsund og Gossen er det foreslått kutt i rutetilbudet. På samme tid har fylkeskommunedirektøren signalisert at ferjeprisene må settes opp for å skaffe mer inntekter. Dette er oppskriften på bråk.

Protestene mot et dårligere ferjetilbud – og et dyrere ferjetilbud – blusser nå opp igjen. Folkeopprøret fra høsten i fjor vekkes til live igjen. Opprøret er fullt forståelig, og kommer som fortjent mot politikerne som ikke har klart å gi innbyggerne og næringslivet forutsigbare rutetilbud og ferjetakster folk kan leve med. Det hører med til bildet at nytt betalingssystem med autopass er innført, på toppen av at koronatilstanden har ført til mindre trafikk på ferjene, og dermed mindre inntekter.

Flertallet som sitter med makta i fylkeskommunen; Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Venstre og Kristelig Folkeparti, har pekt på staten og satset på at regjeringa løser pengeproblemene med ferjedriften i Møre og Romsdal. Vi støtter kravet om at staten dekker ekstrakostnadene med de nye miljøferjene. Flertallet fylkesordfører Tove-Lise Torve leder kan likevel ikke komme unna at de har bestemt hvordan pengene skal brukes. Millionene har tidligere sittet løst. Det handler om politiske prioriteringer, så finner flertallet millionene som trengs for å unngå et dårligere ferjetilbud. Hvordan hverdagen blir etter korona-tida, vet ingen. Planene om å gi befolkningen et dårligere og dyrere ferjetilbud i 2021, må legges vekk.