LEDER TORSDAG 10. SEPTEMBER

Høstfest eller vinterkulde i økonomien?

Håper å slippe dette igjen: Roseby i Molde i slutten av mars 2020. En slik nedstengning håper vi å slippe igjen.   Foto: Jan Inge Tomren

Hva som skjer i høst og vinter er usikkert og vanskeligere å spå.

Meninger

Å spå om framtidas økonomi har aldri vært lett. Verden er uforutsigbar og økonomiske nedgangstider er sjelden varslet på dato. Pessimister får som kjent rett til slutt, men sjøl de sliter med å være presise sannsigere.

Når verden rammes av en pandemi har det store konsekvenser internasjonalt, nasjonalt og for den enkeltes lommebok. Men det er ingen modell som kan fortelle oss akkurat nå hva som er best medisin verken mot sjukdommen eller nedgangstider. Det er en historie uten sidestykke som utfolder seg, sjøl om vi også tidligere mange ganger har vært rammet av kriser som har vært verdensomspennende.

Da Norge stengte ned i midten av mars, rammet det næringslivet knallhardt. Men etterhvert var det tydelig at koronakrisen rammet ulikt. I noen bransjer er nedgangen brutal og foreløpig synes ingen ende på fallet. Mens andre, i hvert fall etter at gjenåpningen kom gradvis i gang, har hatt bedre utvikling dag for dag. I noen utvalgte bransjer er det nesten tilbake på normalt nivå.

Felles for hele landet er at vi har en stat som foreløpig har hatt penger nok til å hjelpe mange av bedriftene som sliter. Men det kan heller ikke vare evig.

Hva som skjer i høst og vinter er usikkert og vanskeligere å spå enn noen gang. Viktigst er hva som skjer med pandemien. Kommer det en vaksine? Vil sjukdommen forsvinne? Eller i verste fall, vil vi få en ny runde med store smitteutbrudd? Svarene vil prege lommeboka til hver enkelt av oss og bekymrer samtidig statsledere og regjeringer over hele verden.

Koronavirkningene på norsk økonomi er for eksempel stadig økende. Nye tall fra SSB viser et fall i eksportverdien på 19 prosent fra første til andre kvartal i år.

Akkurat nå opplever vi flere lokale smitteutbrudd i Norge, med nye smitteverntiltak og restriksjoner. Greier vi igjen å holde smitten under kontroll og slipper en ny nasjonal nedstengning betyr det mye for næringslivet. Nordmenns sparing under koronakrisen har vært rekordhøg, det er ikke få butikkdrivere som håper på en høstfest blant forbrukerne.