LEDER TIRSDAG 8. SEPTEMBER

Rekordjakt med stor helseeffekt

TURGLEDE: Søstrene Eva Ulset (42) og Ragnhild Ulset Høyem (37) fra Gjemnes er ivrige turgåere og bruker Stikk Ut for å motivere barna til å bli med på tur.   Foto: Kirsti Edøy

Stikk Ut har blitt landets mest populære turtrim. Det er bra for folkehelsa i Møre og Romsdal.

Meninger

Turmålskonkurransen Stikk Ut slår nye rekorder. Snart 700 000 turer er registrert i Møre og Romsdald denne sesongen. Over 30 000 mennesker har deltatt. Friluftsrådet er svært glade responsen i et år som har vært preget av usikkerhet. Stikk Ut har blitt en dugnad for folkehelsa. Grunneiere, ildsjeler i kommunene, Friluftsrådet og ikke minst deltakerne i alle aldrfe bidrar til suksessen som bygger lokal stolthet og identitet. Stikk Ut har blitt landets mest populære turtrim. Det er bra for folkehelsa i Møre og Romsdal.

Topplista over de mest besøkte turmålene understreker at dette er et tiltak som har utfordringer for alle. Det er viktig at det er lav terskel for å komme i gang. Nærturene sørger for at en stor del av befolkningen blir aktivisert og føler seg heime i Stikk Ut-konseptet. Konkurransen bidrar også til økt lokalkunnskap og større mobilitet mellom kommuner og regioner. Mange har sjølsagt sine favoritter i eget distrikt. Vi er samtidig sikre på at Stikk Ut har gjort mange bevisst på mangfoldet i fylket.

I år er det 436 turmål fordelt på 24 kommuner. Årlig legges det til nye turmål. Dette gjør at stier blir ryddet og løyper nedtegnet på kart. Gjennom flere år har basen blitt utvidet. Mange av stedene som velges forteller også en egen historie. Lokalt blir turene supplert med informasjonsskilt, naturstier og opparbeida rasteplasser. Historiene Romsdals Budstikke viste til i lørdagsavisa viser at turmålskonkurransen treffer bred. Stikk Ut gir mange motivasjon til å komme i gang med trening.

Friluftsrådet har presentert Stikk Ut til kolleger rundt om i landet, og fått gode tilbakemeldinger. Slik har gode ideer blitt overført til andre deler av landet. Når over 30 000 deltar kan det gi endringer i trafikkmønster. Da er merking, parkering og tilrettelegging viktig. Det meste løser seg gjennom dialog, men det er samtidig viktig at alle deltakerne er bevisst på dette. Stikk Ut har vokst seg stort på grunn av godt samarbeid. Det er viktig å huske at dette hele tida må vedlikeholdes, samtidig som man ser på muligheter for å videreutvikle suksessen.