LESERINNLEGG

Nok nå, Dahl?

Finnes det tillit igjen? Nei, mener Frp!

Kommunestyrerepresentant i Molde, Anders Vollan (Frp), kommer med kritikk mot kommunedirektør Arne Sverre Dahl i dette leserinnlegget. Her fra et kommunestyremøte i desember i fjor.   Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Hvorfor skal kommunestyret ha tillit til en eneste innstilling som kommer fra noen som tydeligvis ikke er sitt ansvar bevisst?

Om man sammenligner en kommune med en privat bedrift, er det innbyggerne som er eiere, de bestemmer sitt styre gjennom et valg, så har kommunen en kommunedirektør, som kan sammenlignes med en administerende direktør som er bindeledd mellom administrasjon og styre.

Kommunedirektøren kommer med sine innstillinger til kommunestyret, om hva han tilråder av beslutninger, enten det er kutt eller investeringer osv.

Men hva når disse innstillingene ikke lengre har tillit?

Hvorfor er det slik at kommunestyret skal måtte vedta kutt i tjenester, kvalitet og stillinger, mens kommunedirektøren som har kommet med sine innstillinger, og som ikke har evnet å gjennomføre den ledelse som er forventet, skal være fredet?

Skal vi stille sitte og aksepetere at vi må kutte inntil 50 millioner i Helse, Oppvekst og Kultur, fordi at den samme kommunedirektøren har innstilt et budsjett som tydeligvis er underbudsjettert?

At underbudsjetteringen virker planlagt, for at investeringene av «kjekt å ha» skal få gjennomslag foran lovpålagte oppgaver, har Frp hevdet lenge!

Utbyggingen av Sjøfronten 1 og 3 fikk knusende kritikk i KPMG sin rapport nå i september, og vi mener oppstart av Sjøfronten 2, på bakgrunn av dette, er en varslet katastrofe for innbyggere i hele Molde kommune.

For kommunen har ikke råd til å ta på seg mer gjeld, for til tross av hva enkelte partier skulle virke å tro, skal faktisk gjelden betjenes, og det med innbyggernes penger!

Om en fotballtrener ikke har tillit i spillergruppa eller leverer resultater må han gå, mens en kommunedirektør som ikke har tillit eller leverer skal være fredet? Nei, mener vi i Frp, for det er en skam mot de kommunalt ansatte i alle sektorer som nå sitter å lurer på om de er arbeidsledig etter neste kuttrunde innstilt av den samme kommunedirektøren!

I en privat bedrift hadde nok eierne krevd at alle prosjekter skulle bli undersøkt, for å prøve å begrense tapet!

Noen som tør å regne på hva totalkostnaden for manglende kontroll på prosjektgjennomføring har kostet Molde kommune de siste 10 år?

Hilsen Anders Vollan, på vegne av Molde Frp

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal