LEDER MANDAG 7. SEPTEMBER:

Sjøfronten-prosjektet til skrekk og læring

KPMG beskriver Sjøfronten som et prosjekt som har levd sitt eget liv.

BLE 39 MILLIONER DYRERE: Hvorfor ble Sjøfronten 1 ble så mye dyrere enn politikerne hadde sagt ja til? Kontrollutvalget møtes i dag, mandag.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Meninger

Hvorfor gikk det galt? Hva var det som gjorde at det etterlengta Sjøfronten-prosjektet endte med å koste Molde kommune 169 millioner kroner, mens det var beregnet å koste 130 millioner kroner? I dag, mandag 7. september, møtes kontrollutvalget i kommunen for å behandle rapporten fra konsulentselskapet KPMG. Hva kontrollutvalget kommer fram til, blir særdeles interessant å se. Dette utvalget har til oppgave å kontrollere at pengene Moldes folkevalgte bevilger, blir brukt på beste måte og innafor rammene som er gitt.

Sjøfronten del 1 er en av Moldes store satsinger på byfornyelse. Prosjektet omfatter både kailøsning mot fjorden, torgplassen og gateløsninger. Vanskelige grunnforhold utafor kaia, og at steinen som ble lagt på Torget, var forsinket og delvis i feil størrelse har blitt kjent. Det viktigste er KPMG-rapportens beskrivelse av hvordan Molde kommune har kjørt prosjektet. Konklusjonen er nådeløs. Kommunen som byggherre har ikke sørget for en god prosjektplan, styringsdokument mangler, usikkerhetsanalyse mangler, rapporter som dokumenterer kvalitet mangler, det er uklarhet rundt hvem som har hatt fullmakt til å beslutte hva, hvordan risiko håndteres. Når referat fra møter mellom prosjekteier (kommunen) og prosjektleder (innleid) mangler, blir det vanskelig å få dokumentert hva som ble sagt og hva som ble besluttet. KPMG har funnet at det ble gjort 220 endringer i bestillingen til prosjektet. KPMG beskriver Sjøfronten som et prosjekt som spissformulert har levd sitt eget liv, uten at kommunen har hatt tilstrekkelig oversikt, styring og kontroll. En mer alvorlig kritikk er nesten ikke mulig å få.

Når et prosjekt kommer ut av kontroll, er det fristende å starte jakten på syndebukker. Det er greit å minne om at politikerne beslutter hva som skal gjennomføres, og bevilger penger, administrasjonens jobb er å gjennomføre politiske beslutninger. Ansvaret for Sjøfronten-prosjektet ligger hos administrasjonen. Vi mener det viktigste Sjøfronten-prosjektet kan føre til, er hva Molde kommune kan lære av feilene. Molde kommer til å ha flere prosjekt, da må innbyggerne være trygg på at pengene brukes så klokt som mulig. KPMG har konkrete forslag til lærepunkt, blant annet at det må være prosjektplan, tett oppfølging og tydelige ansvarsforhold. Å få en ekstern, uavhengig vurdering av usikkerheten og risikoen i prosjektet, bør være selvsagt. Undersøkelsen fra KPMG om Sjøfronten 1 skal også behandles av kommunestyret. Kommunestyret må bruke anledningen til å stramme inn og være tydelig på hvordan byggeprosjekt og investeringer skal gjennomføres. En reprise av Sjøfronten 1 kan ikke aksepteres.