LEDER LØRDAG 29. AUGUST:

Hvem blir Aps store stemmesanker?

Ung i politikken: Helene Wahlstrøm er ung lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Molde. Hvilken plass får unge kandidater på valglista foran neste stortingsvalg?   Foto: RICHARD NERGAARD

Meninger

Skal du overbevise velgerne om å gi stemmen til deg, må du kommunisere tydelig. Naturligvis er det en fordel om velgerne vet hvem du er og hva du står for. Når etablerte politikere takker for seg, åpner mulighetene seg for nye kandidater. Slik er det i alle parti. Arbeiderpartiet står i en ny situasjon her i fylket foran stortingsvalget om ett år når dagens to stortingsrepresentanter Else-May Norderhus og Fredric Holen Bjørdal takker for seg. Hvem skal være Arbeiderpartiets store stemmesanker? Hvilke saker tar partiet eierskap til?

Det er ryddig av Molde Arbeiderparti å melde til nominasjonskomiteen at man ikke har kandidater til topplassene på den nye stortingsvalglista. Like fullt er det grunn å tenke over at et så stort lokallag ikke har forberedt seg bedre på å bygge opp kandidater som står parat til å bekle topplassene på lista. I fylkespolitikken fikk Ap full uttelling i fjor høst med Tove-Lise Torve som fylkesordfører og Per Vidar Kjølmoen som fylkesvaraordfører.

Valget neste høst setter Arbeiderpartiet på prøve. Ved forrige stortingsvalg, i 2017, mistet partiet 3,9 prosent av stemmene sammenignet med 2013. Meningsmålinger har vist noen tydelige trekk; det er flere kvinner enn menn som stemmer Ap. Partiet har ikke spesielt godt tak på velgere under 30 år.

Får disse forholdene betydning når Ap skal sette opp lista foran stortingsvalget? Ved valget i 2017 var gjennomsnittsalderen på de fem øverste kandidatene nærmere 43 år. Vil Arbeiderpartiet satse på unge kandidater med mindre politisk erfaring eller satser partiet på etablerte politikere?

For partiene i Møre og Romsdal blir nåløyet for å få stortingsplass trangere neste høst. I stedet for ni stortingsplasser, reduseres Mørebenken til 8. Den åttende plassen fordeles som utjamningsmandat. Ut fra meningsmålingene virker det helt usannsynlig at noe parti kan få tre av de åtte plassene.

Kampen kommer til å stå mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet som alle tror på to plasser, men som kan ende med én representant. Da blir det viktigere enn på lenge å velge den beste kandidaten til å bekle 1. plassen.

Vil Arbeiderpartiet satse på unge kandidater med mindre politisk erfaring?