LEDER TORSDAG 27. AUGUST

Må gjøre det vi kan for åpne skoler i høst

ÅPEN SKOLE: Her kunnskapsminister Guri Melby (V) da elevene på barnetrinnet kunne starte på skolen igjen i slutten av april.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Hver fjerde elev var direkte misfornøyd med undervisningen.

Meninger

Det nærmer seg to hele uker med åpne skoler og barnehager etter sommerferien. Ingen i vårt område har, så langt vi vet, måtte stenge klasser eller avdelinger på grunn av smittesituasjonen eller karantener. Det kan selvfølgelig fort skje. Men vi har all grunn til å være glad for at det har vært en tilnærmet normal hverdag for barn og unge i starten av skoleåret 2020/21.

Da skoler og barnehager ble nedstengt 12. mars, i likhet med resten av landet, innledet det den mest spesielle skolevåren i nyere tid. Hjemmeskole og heimekontor ble løsningen i mange heimer og det fungerte rimelig godt. Likevel var gleden stor over at vi før sommerferien kunne begynne en gjenåpning.

Men en undersøkelse gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, like før skolene gjenåpnet, forteller også at nedstengningen har hatt sin pris. 12.000 ungdommer mellom 13 og 19 år deltok i undersøkelsen.

Seks av ti elever sier de lærte mindre med heimeskole. Undersøkelsen viser at halvparten var fornøyde med hjelpen de fikk fra lærerne. Men hver fjerde elev var direkte misfornøyd med undervisningen.

Som på mange andre områder har også koronakrisen forsterket sosiale forskjeller i skolen. Elever fra høgere sosiale lag kom bedre ut av heimeskolen enn dem fra andre sosiale lag, skal vi tro undersøkelsen. I Norge, som i resten av verden, vet vi godt at skolen er viktig for å utjevne forskjellene. Heimeskolen kan altså ha hatt stikk motsatt effekt.

Skoler og barnehager blir rammet av koronasmitte. Det vil nok skje i vårt distrikt også, sjøl om smittesituasjonen i skrivende stund er lav. Men vi vet nå at de enkleste smittevernråd er svært effektive for å hindre spredning. Håndvask, avstand og heimeliv ved sjukdom fører til at flest mulig skoler og barnehager får være åpne.

Skulle smitten ramme, er det lurt å vite hvor vi har vært slik at spredningen effektivt stoppes. Vi kan alle bidra til at flest mulig skoler og barnehager er åpne.