Kulturlivet ser nye muligheter

NY AKTIVITET: Rabalderfestivalen ble avlyst i vår. Nå lanserer de et høstprogram med 11 arrangement i regionen.   Foto: Ole Foss

Etter måneder med avlysninger og digitale arrangement er det igjen litt fart på kulturlivet.

Meninger

Etter måneder med avlysninger og digitale arrangement er det igjen litt fart på kulturlivet. Til uka starter Bjønsonfestivalen i Molde med et variert program. Til helga starter Rabalderfestivalen opp med det første av elleve planlagte arrangement i regionen. Sammen med digitale arrangement skaper dette ny aktivitet etter flere stille måneder.

Arrangementene blir gjennomført i henhold til smittevernråd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det er fortsatt begrensninger i antall publikummere.

Arrangørene fortjener ros for at de ser nye muligheter. Kultur er viktig i lokalsamfunnet. At store aktører går foran gir nyttig erfaring som kan komme hele kulturlivet til gode. Ekstreme situasjoner kan føre til innovasjon og nytenking. Flere av initiativene som nå tas er spennende, også med tanke på framtida.

Vi ser for eksempel at Rabalderfestivalen har gode forslag til kulturarrangement friluft og format på disse. For festivalen er det viktig å ha løpende kontakt med publikum. Slik setter det av stor betydning at arrangement blir gjennomført, sjøl om det er store begrensninger i antall publikummere. Dette kan også løses ved å supplere med digitale løsninger

I et krevende år for kultur- og organisasjonslivet har mange sponsorer og støttespillere valgt å opprettholde sin støtte. Det er helt nødvendig for at arrangører skal våge å prøve. Det er gledelig å se at flere av aktørene som nå går i gang viser til at de offentlige støtteordninger fungerer, og at de ser muligheter.

Kultur er også næring, og for dem som er ansatt i bransjen er det viktig at oppdragsmengden tar seg opp igjen. Dette gir ny optimisme til en bransje som skaper aktivitet, debatt og pusterom i hverdagen.

På samme måte som idretten er kultur viktig for identitet og framtidstro i et lokalsamfunn. Det er gledelig at arrangementskalenderen sakte begynner å fylles igjen. Kulturnæringa har tatt stort ansvar i koronatida.