LEDER LØRDAG 22. AUGUST

Løsningen på fødetilbudet er åpenbar

«Sjøl om fødetilbudet er et politisk betent spørsmål må diskusjonen nå tas på nytt.»

Mangler gynekologer: Direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal vil bøte på legemangelen ved å la sjukehusa i Kristiansund og Molde vekselvis ha fødeavdelinga åpen.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Sjøl om fødetilbudet er et politisk betent spørsmål må diskusjonen nå tas på nytt.

Meninger

Hvor trygt og faglig godt er tilbudet til fødende i Nordmøre og Romsdal? Spørsmålet er betimelig å stille etter hendelser som har hatt fatal utgang denne våren, både ved Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. I begge tilfellene opplevde familier å miste et barn. Dette er to svært opprørende og alvorlige hendelser som m åfå alarmklokker til å ringe. Sjøl om fødetilbud er et politisk betent spørsmål, må diskusjonen nå tas på nytt.

Det er faktum at det er for få leger innen faget gynekologi til å lage en fullgod vaktturnus. Ut fra det som har blitt kjent i mediene, har leger hatt vakter på opptil 80 timer i uka – langt over hva vernebestemmelsene tillater. Er det rekrutterende og forsvarlig? Det er en kjensgjerning at både Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus strever med å få nye gynekologer til å søke stillinger. Resultatet har blitt at legene må gå hyppige vakter, med risikoen det innebærer. En analyse av hendelsene rundt de to dødsfallene i vår står det at dette «viste tydelig at vaktordningene for gynekologene utløser en høg arbeidsbelastning og risiko for tretthet/uoppmerksomhet.»

Dessverre er situasjonen altfor godt kjent. Helse Møre og Romsdal har visst at flere av de fast ansatte gynekologene nærmer seg pensjonering. Alle har visst at det er vanskelig å få rekruttert nye gynekologer. Likevel ønsker politikere på Stortinget å pålegge helseforetaket å drive videre med to sårbare fødeavdelinger. Det er ikke Helse Møre og Romsdals skyld. Pressgrupper og organisajsoner har over tid jobbet for å forhindre at to fødeavdelinger blir slått sammen til én. Hendelsene som nå har blitt kjent gjør at det er nødvendig å på nytt vurdere forsvarligheten i de løsningene som har blitt valgt.

Direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal velger en tilnærming han har politisk handlingsrom til å gjøre; sjukehusa i Kristiansund og Molde skal fra oktober ha hver sin 14 dagers periode å holde fødeavdelinga åpen. Den endelige løsningen er åpenbar for alle som setter kvalitet og pasientsikkerhet høgest: Felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal ved det nye sjukehuset SNR. Sjølsagt med en god følgetjeneste for kvinner med lengst reiseveg.