LEDER FREDAG 21. JUNI

Snakker vi med én stemme, blir vi hørt

Likte innspillene: – Dere gjør jobben mye enklere for oss når dere står samlet om prioriteringene, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide etter møtet med næringsliv og politikere.  Foto: RICHARD NERGAARD

Verdiskapingen Møre og Romsdal bidrar med, kan ikke overkjøres av folketall.

Meninger

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tok denne uka turen til Møre og Romsdal for å høre hva folk i næringslivet og politikerne ser på som aller mest nødvendig når regjeringa skal lage en plan for hvordan samferdselssektoren skal utvikles de neste 11 åra. Regjeringa skal bruke det neste halve året til å samle alle ønskene og kravene om penger til veg, ferjer, jernbane, luftfart og skip i den store landsplanen som kalles Nasjonal Transportplan. Planen skal vedtas av Stortinget før sommeren 2021.

Ønskelista fra samferdselsfylket Møre og Romsdal er som vanlig lang, omfattende og kostbar å innfri. Det som skiller budskapet denne gangen fra tidligere års krav, er at næringslivet og store deler av det politiske miljøet har blitt enig om rekkefølgen på nye prosjekt. NHO Møre og Romsdal, Romsdal regionråd og Sunnmøre regionråd har levert felles uttalelse til Samferdselsdepartementet. Fylkestinget leverte sin uttalelse etter fylkestinget i juni, og gjentok argumentene i møtet med samferdselsministeren tirsdag. Vi vil berømme regionrådene og politikerne som har samlet seg om de tre viktigste veginvesteringene: Eksportvegen E136 gjennom Romsdalen, ny og bedre veg som skal binde Ålesund og Molde sammen, og utbedring Strynefjellsvegen. I tillegg har fylket sterke argument for å få mer penger til vedlikehold av vegene, samt til ferjedriften.

Knut Arild Hareide er en erfaren politiker. Han vet at når et fylke snakker med én stemme, blir man hørt. Splitt og hersk-strategien innad i et fylke, gir sjelden gevinst. Regionrådet på Nordmøre har blitt invitert med, men har større tro på å kjøre sitt eget løp. Hareide er fornøyd med at dette fylket har kjent sin besøkelsestid og klart å prioritere. Kampen om penger blir hard, derfor er det avgjørende å nå opp på lista over prioriterte prosjekt i Nasjonal Transportplan. Vi har sett hvordan det folkerike fylket Viken prøver å snakke ned Møre og Romsdals behov. Vår store styrke er den høge verdiskapingen som skjer her; skipsindustrien, fiskerinæringa, møbel og et bredt spekter av bedrifter er alle helt avhengig av gode veger og godt ferjetilbud. Verdiskapingen Møre og Romsdal bidrar med, kan ikke overkjøres med argument om at det bor mer folk andre steder i landet.