LESERINNLEGG

Gjelder norsk lov for Molde SV?

Torgeir Dahl mener at tilliten til politikere blir utfordret.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Bjørn Jacobsen fra SV har i flere leserinnlegg kommet med sterke, personlige angrep på meg som ordfører. Det kan - og skal - jeg selvsagt leve med, men angrepene har en form og et innhold som er ganske forvirrende og heller ikke faktabasert.

Kommuneloven og Molde kommunes reglement stiller klare krav til ordføreren. Som ordfører skal jeg «sørge for at de saker som legges fram for kommunestyret, er forberedt politisk på forsvarlig måte og i samsvar med de regler, lover, reglement og andre bindende bestemmelser gir.»

Samtidig er ordfører kommunens rettslige representant og dermed juridisk ansvarlig for kommunestyrets vedtak. Når det er tvil om kommunestyret har fattet lovlige vedtak, er det ordførers rett og plikt å gi kommunestyret en mulighet til å vurdere vedtaket og eventuelt fatte et nytt vedtak som står seg i forhold til norsk lov. Det handler om innbyggernes og næringslivets rettssikkerhet.

Bjørn Jacobsen mener åpenbart at han og kommunen kan se bort fra norsk lov. Gjennom det han selv kaller et legalitetsspørsmål til Miljødirektoratet fikk han tydelig svar om at Molde kommune ikke er forurensningsmyndighet for deponier. Likevel velger han å fremme det han vet er et ulovlig forslag for kommunestyret den 18. juni.

Bjørn Jacobsen har valgt å hemmeligholde dette svaret fra Miljødirektoratet, og jeg er ikke kjent med om han har informert sine partikolleger og samarbeidspartier om at dette ville være et ulovlig vedtak, men det kan sikkert disse selv svare på.

Deponisaken er en krevende sak for kommunestyret, både fordi saken er omfattende, og ikke minst fordi konfliktnivået er høyt. Det Bjørn Jacobsen gjorde i denne saken utfordrer den nødvendige tilliten vi politikere må ha til hverandre. I verste fall utfordrer det den tilliten vi må ha hos innbyggere og tiltakshavere.

Jeg har ambisjoner om at Molde skal være en forutsigbar og ryddig tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Når Bjørn Jacobsen åpenbart velger å se bort fra norsk lov og vanlige forvaltningsregler, mener jeg det er viktig å varsle.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

-------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal