LEDER TORSDAG 6. AUGUST

Barn og unge viktige i gjenåpning

UTDANNINGSKRISE: Stengte skoler over hele verden i koronakrisen. Det har rammet millioner av barn. I Norge har vi heldigvis kunne gjenåpne.  Foto: NTB scanpix

Mange land vil ikke ha samme mulighet til å prioritere de yngste.

Meninger

Koronakrisen er på ingen måte over i Norge heller. Det har den siste uka for alvor vist oss. Smitteutbruddet i Moss, Vestland og ikke minst på Hurtigruta har vært en vekker.

Mange av oss hadde kanskje sett for oss en seinsommer og høst nesten tilbake til det normale, men det er dessverre ikke mulig. Helsemyndighetene har i stedet bedt oss om å være ekstra varsomme nå. Smittevernsnegler og fortsatt mange tiltak vil være på dagsorden minst ut 2020, er den klare beskjeden.

Fra andre nære land ser vi at utviklinga går feil veg. Over hele Europa er det økte smitte og mange land skjerper inn på tiltak og reverserer gjenåpningen. Det er en lite hyggelig utvikling.

Pandemien har ført til den største utdanningsstansen noensinne. Nesten 1,6 milliarder elever i 190 land har fått avbrutt utdanningen sin. Skolestengningene har påvirket 94 prosent av alle verdens elever. Dette er det største avbruddet i utdanning noensinne, ifølge FN-rapporten «Education during Covid-19 and beyond».

– Vi står foran en generasjonskatastrofe som kan føre til at umåtelige mengder med menneskelig potensial går til spille, underminere tiår med utvikling og forverre befesta ulikheter, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse om rapporten.

I Norge har vi gradvis fått gjenåpnet skoler og fritidsaktiviteter, takket være den lave smittegraden i samfunnet. Breddeidretten skal få komme i gang igjen i august. Det er tro og håp om en grei skolestart om et par uker. Vi har vært heldige. Mange land vil ikke ha samme mulighet til å prioritere de yngste.

I tida framover kan vi i verste fall risikere at smitten øker så mye at gjenåpningen må stoppe opp, eller at tiltak må gjeninnføres. Da håper vi at barn, eldre og sårbare grupper skal bli minst skadelidende. Barn og unge trenger å komme på skole i høst.