LEDER TIRSDAG 4. AUGUST

Vi vet hvilke smittetiltak som fungerer

FLERE VIL TESTES: Pågangen av personer som vil teste seg for koronasmitte har økt den siste tida, forteller kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde.  Foto: Sunniva Bøthun

Vi vet hva som funker for å unngå at smitten sprer seg.

Meninger

Ordningen med heimekontor kan ikke legges vekk. Helsedirektør Bjørn Guldvåg sier at helsemyndighetene anbefaler at folk bør bruke heimekontor – om ikke hele arbeidstida, så i deler av arbeidsuka. Begrunnelsen er naturligvis frykten for at koronaviruset skal smitte flere. Svenskene har fått fortalt at de må belage seg på å arbeide fra heimekontor resten av året. Norske helsemyndigheter mener det er sannsynlig at vi får økt utbrudd av covid-19 når folk er tilbake på arbeidsplassene etter ferien og skoler og høgskoler starter studieåret.

De siste dagene har tallet på personer som er smittet av covid-19 økt merkbart. Smittesituasjonen rundt ekspedisjonsturene for Hurtigruta er en påminnelse om at smittealarmen ikke på noen måte kan skrus av.

De fleste av oss opplevde hvordan vårmånedene og inngangen til sommeren ble annerledes enn vi har vært vant til. Norge opplevde blant annet den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, med rundt 400.000 personer helt eller delvis uten arbeid. Mange bedrifter ble hardt rammet økonomisk. Fram mot sommerferien slakket myndighetene litt opp på smitteverntiltakene. Tallet på personer med smittet og som måtte ha sjukehusbehandling, var veldig lavt. Folk så fram til en hverdag uten særlige begrensninger.

Kanskje har vi vært litt for tilbakelent og trodd at risikoen for smitte var over, eller i alle fall ikke berørte oss. Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde mener det er nettopp i ei tid med lav smittespredning at vi må være påpasselig med å følge tiltak for å hindre at smitten får spre seg. Pågangen lokalt har vært større enn vanlig stor for å få testet seg. Vi vet hva som funker for å unngå smittespredning. Norge har vist at vi kan begrense smitten. Når koronaen blomstrer opp igjen flere steder, er det en ny påminnelse om at vi må skjerpe oss, holde avstand, ha god håndhygiene og unngå sammenstimling av mennesker. Ingen ønsker en ny nedstenging av samfunnet. Da er heimekontor og mulig pålegg om å bruke munnbind på offentlige steder og i kollektivtransporten, små forsakelser.