LESERINNLEGG

Gjør Hustadvika ladeklart!

Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) er kommunestyrerepresentant i Hustadvika.  Foto: Privat

Meninger

Romsdals Budstikke hadde 24. juli en interessant reportasje som viser at det er få lademuligheter for elbiler i Romsdalsregionen. Norge ligger langt fremme når det gjelder elbilsatsing. I første halvår av 2020 var 48 % av alle nye personbiler elbiler (ofv.no). Men skal vi lykkes med at tilnærmet alle nybiler om noen år er nullutslippskjøretøyer så må vi gjøre Norge og ikke minst vårt fylke Møre og Romsdal ladeklart.

Jeg kan berolige ordføreren i Hustadvika. I Romsdals Budstikke 21. juli fikk jeg nemlig inntrykk av at hun mener at det kun er rike i Distrikts-Norge som har råd til eksklusive Teslaer som kan ha elbil. Heldigvis har den påstanden gått ut på dato. Vi er nå midt i en elbilrevolusjon der alle de store bilprodusentene satser hardt på elbiler. Allerede nå finnes det en rekke elbilmodeller i ulike prisklasser og med tilstrekkelig kjørerekkevidde, og nye elbilmodeller blir framover lansert på løpende bånd. Bruktbilmarkedet for elbiler er blitt såpass stort at de fleste også kan finne en bil for sin smak og lommebok der.

Min familie har før årets sommerferie kjøpt oss en elbil som har blitt brukt til å feriere i Norge. Jeg har selv fått testet ut flere ladestasjoner deriblant den flotte ladestasjonen vi har fått i Elnesvågen. Hustadvika har nå tre ladestasjoner, en på Eide samt de to nye som kom tidligere i år som ligger i Elnesvågen og i Bud. Det er ikke tvil om at Hustadvika har fått et langt bedre ladetilbud på kort tid. Imidlertid må ladetilbudet utvides betydelig framover både lokalt og ellers i landet skal vi lykkes med å få elbilen til å bli den foretrukne familiebilen. Vi må unngå situasjoner der en på langtur møter lange ladekøer ved de aktuelle ladestasjonene.

Det er viktig at myndighetene er fremoverlent med å få bygd ut større ladeparker på hovedveinettet. Kommunene og fylkeskommunen må sørge for å få på plass hurtigladestasjoner der hver ligger nærmere enn 50 kilometer fra hverandre på fylkesveinettet. En del av dagens ladestasjoner trenger også å oppgraderes slik at de kan tilby raskere lading samt at flere biler kan lade samtidig.

Skal vi lykkes med å få fart på ladeinfrastrukturen må vi gjøre noe med dagens barrierer for videre utbygging. Det ene er at vi må ha statlige insentiver på plass slik at en unngår situasjoner der nettselskapene sine andelsbidrag kveler gode initiativ for nye ladeparker og -stasjoner eller oppgradering av eksisterende ladestasjoner. Skal vi lykkes med å kunne tilby et godt tilbud for hurtiglading i mindre sentrale strøk må vi også endre dagens tariffsystem (effekttariffen) slik at det kan bli mulig å ha kommersielle lønnsomme ladestasjoner i Distrikts-Norge. Det vil likevel høyst sannsynlig være behov for driftsstøtte til hurtigladestasjoner i de mest grisgrendte delene av landet.

Det er flere grep vi kan gjøre i Hustadvika kommune for å få til en mer klimavennlig, bærekraftig hverdag med hensyn til elbiler. Noen av disse er:

· Når vi skal bytte ut kommunens biler så går vi til anskaffelse av nullutslippskjøretøyer.

· Vi må fortsette utbyggingen av ladeplasser og ladestasjoner til elbiler lokalt.

· Vi må legge trykk på at Istad får fortgang i å oppgradere nettkapasiteten slik at vi alle kan få mulighet til å lade elbil hjemme med tilstrekkelig ladehastighet.

Sammen skal vi klare å gjøre Norge ladeklart, og gjøre det mulig for at de som ønsker det å leve det gode liv med elbil i Hustadvika.

Jarle Ugelstad Klavenes, kommunestyremedlem, Hustadvika Arbeiderparti

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal