LEDER ONSDAG 22. JULI

Markering som hjelper mot det vonde

MINNEMARKERING: Onsdag er det ni år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Bildet er fra minnemarkeringen på Utøya i 2018.  Foto: NTB scanpix

For mange familier er det stor sorg knyttet opp mot datoen 22. juli.

Meninger

Det har gått ni år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya. 22. juli vil for all framtid være en spesiell dag i Norge. Til sammen 77 mennesker mistet livet i angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og AUF sin sommerleir på Utøya i 2011. Onsdag er det offisielle arrangement rundt om i landet. Statsminister Erna Solberg vil delta i en markering i Oslo. På Utøya vil Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tale sammen med AUF-leder Ina Rangønes Libak. Det er viktig at dagen blir markert med minnetaler og offentlige arrangement. Ofrene for terrorangrepene skal aldri bli glemt.

Det er vanskelig å finne en veg videre etter et terrorangrep. Norge har valgt å gjøre det på sin egen måte, med vekt på åpenhet, fellesskap og inkludering. Det er viktig at man husker hva dette innebærer også etter hvert som åra går. Hendelsene den 22. juli er en viktig del av vår nye historie. Det preger fortsatt debatt og læring. Hovedmålet må være at et slikt angrep aldri skal skje igjen. For å unngå at det skjer må man fortsette å snakke om terror og hat, og vurdere nye tiltak løpende etter hvert som samfunnet utvikler seg. Styrket beredskap er en klar målsetting.

De aller fleste nordmenn husker hvor de var på denne datoen, og kan fortelle sin historie fra 22. juli. For mange familier er det stor sorg knyttet opp mot datoen. Mange mistet noen de var glad i, eller kjenner noen som ble merket for livet. Sorg oppleves forskjellig, det skal man ha forståelse for. Toleranse, medfølelse og fellesskap er viktig i det norske samfunnet. På dager som 22. juli er disse verdiene ekstra viktige. Sjøl om det kan oppleves som vanskelig er det viktig at man fortsetter å snakke om 22. juli, hvordan det kunne skje og hva vi kan lære av hvordan samfunnet håndterte en krise. En slik samtale vil også vise at man ikke gjorde alt riktig, det må man fortsatt være åpen for.

Terrorangrepene satte djupe spor. Å lete etter kunnskap om hva slike hendelser kan gjøre med et menneske er viktig. Mange sliter fortsatt med det som skjedde. Samfunnet trenger mer kunnskap og større innsats for å behandle posttraumatisk stress.