LEDER TORSDAG 16. JULI

Gode grunner til å fortsatt velge Norge

NYE REISERÅD: Onsdag ble det igjen åpnet for utenlandsreiser uten karantene. Dette innebar at de første sydenflyene igjen tok av fra Gardermoen.  Foto: Scanpix

At myndighetene nå har åpnet for utenlandsreiser innebærer ingen reiseplikt. Samtidig bør man ikke felle dom over dem som reiser.

Meninger

Onsdag tredde de nye reiserådene i kraft. Da de første sydenflyene gikk fra Gardermoen var media til stede. Etter måneder med restriksjoner var det naturlig nok oppmerksomhet rundt de første som søkte mot varmere strøk. Helsedirektoratet er tygge på at det nå er trygt å reise til de landene som er merket med grønn sone. Samtidig har helsemedarbeidere kommet med advarsler om mulige konsekvenser ved nye smitteutbrudd.

Åpningen skjer nærmest midt i fellesferien. Begrep som «sydenskam» har blitt lansert i samfunnsdebatten. Usikkerhet preger nok fortsatt mange familier, spesielt de som har nære som er i risikogruppene.

At myndighetene nå har åpnet for utenlandsreiser innebærer ingen reiseplikt. Samtidig er det slik at vi i Norge har lang tradisjon for å forholde oss til reiseråd. Det er derfor ingen grunn til å felle noen dom over dem som velger å reise så lenge disse rådene faktisk blir fulgt.

Dette er en annerledes sommer. Mange er godt i gang med Norgesferie. Det er fortsatt mange gode grunner til å prioritere Norge som ferieland denne sommeren. Helse og smittevern er fortsatt en slik årsak. Norge har hatt en god utvikling sammenliknet med de aller fleste andre land. Råd og anbefalinger blir i stor grad fulgt, la oss fortsette med det. Samtidig er det viktig at norsk reiseliv kommer godt ut av situasjonen.

Det er viktig å bidra til lokal verdiskapning. Derfor er det gledelig når Virke kan fortelle at deres undersøkelser viser at nordmenn i stor grad vil feriere i eget land.

Tålmodighet er viktig i kampen mot koronaviruset. Dette innebærer at man må være forsiktig, uavhengig av om man velger Spania eller Norge som ferieland. Reiserestriksjoner har vært nødvendig for å opparbeide kontroll over situasjonen. Denne kontrollen er det viktig at Norge holder på. Samtidig vil internasjonalt samarbeid være viktig ekstra de neste månedene.