LEDER FREDAG 10. JULI

Løft fram Midsundtrappene

STERK VEKST: Midsundtrappene hadde over 26.000 registreringer i mai og juni. På sikt er målet 120.000 besøkende i løpet av en sesong.  Foto: Privat

Status som Nasjonal Turiststi er en riktig målsetting. Midsundtrappene kan bli et viktig, grønt reisemål for Molde kommune.

Meninger

Fjellturistene strømmer til Midsund for å prøve Midsundtrappene. I løpet av mai og juni er det gjort 26.657 registreringer i trappene. Dette er en vekst på 130 prosent sammenliknet med i fjor. Når man vurderer disse tallene bør man ta med i beregninga at det nesten ikke har vært utenlandsturister i området i år. Besøkstallene gir en klar indikasjon på at trappene er i ferd med å bli en spydspiss i det lokale reiselivet.

I regionen er det satt i gang et prosjekt for å utvikle reiselivet «Masterplan Reiseliv 2030 for Molde, Midsund, Nesset og Aukra». Midsundtrappene har fått en viktig plass i dette prosjektet. Målet er at Midsundtrappene skal få status som Nasjonal Turiststi. På vegen ønsker man å nå opp mot 120.000 registreringer i løpet av en sesong. Status som Nasjonal Turiststi vil gi drahjelp på flere områder. Ikke minst er det viktig at infrastrukturen bygges slik at man kan ta unna besøksveksten på en god måte.

I regionen har man sett hva en etablert fjellrute kan bety. I Rauma har man over tid jobbet fram Romsdalseggen til å bli en signaltur som trekker turister til kommunen. Midsundtrappene kan bli det samme for Midsund spesielt, men også hele Molde kommune. Vi tror det er riktig å være tydelig i en slik satsing, og at man etter hvert kan bygge på andre turmål i kommunen. Reiselivet melder nå at økt trafikk i trappene også merkes på hotell og campingplasser i hele regionen. Gjort riktig kan en attraksjon som Midsundtrappene være med på å profilere Molde kommune som et grønt reisemål.

Midsundtrappene er en eventyrlig historie som startet med en god idé og frivillig arbeid. I dag kan attraksjonen markedsføres som Norges lengste steintrapp. Trappestiene er en helt spesiell opplevelse i et område der sesongen kan strekkes fra tidlig vår og langt utover høsten. Når et område skal markedsføres må man våge å løfte fram noe. Midsundtrappene er en slik attraksjon for Molde kommune.