LEDER ONSDAG 8. JULI

Urimelig betalingskrav for å få ferjerabatt

SETT NED PRISEN: Det første samferdselsminister Knut Arild Hareide må gjøre, er å senke kravet om forskuddsbetaling for ferjereiser til 1.200 kroner. FOTO: OLAV SKJEGSTAD  Foto: Olav Skjegstad

I landets største ferjefylke trenger ikke trafikantene på ferjene å bli påført større byrder.

Meninger

Det skal ikke være enkelt å reise med ferjene. Skal man oppnå rabatt på ferjebilletten, har samferdselsmyndighetene stilt som krav at brukerne må ha betalt inn en god sum penger på forskudd. Denne forskuddsbetalingen var satt til 3.600 kroner for personbiler og kjøretøy under 6 meters lengde. Med penger satt inn på Autopass ferjekort eller Autopass brikke, får trafikantene 50 prosent rabatt. Den som ikke har ordnet seg med forskuddsbetaling, får ikke rabatt.

For mange er 3.600 kroner et betydelig beløp å skulle sette inn på en konto for å få rabatt på ferjene. Selv om beløpet oppbevares på ferjekortet og ferjebilletten trekkes fra etter hvert som man reiser med ferje, er kravet om forskuddsbetaling en ekstra belastning på økonomien både hos privatreisende og næringslivet med storbiler. For store biler over 17,5 meter er kravet at det må innbetales et forskuddsbeløp på 27.100 kroner for å nyte godt av rabattordningene.

Da landet ble stengt ned på grunn av smitterisiko fra covid-19 i mars, reagerte regjeringen og Stortinget raskt med å lage en krisepakke der kravet til forskuddsbetaling ble satt ned til 1.200 kroner for personbiler. Ordningen opphørte 1. juli. Nå er man tilbake til krav om 3.600 kroner i forskuddsbetaling. Hvor urimelig kravet om forskuddsbetaling slår ut, var familien VG skrev om sist helg. Sunnmørsfamilien planla Norgesferie med bobil. Ettersom bobilen var over 8 meter lang, måtte familien betale inn 14.300 kroner i forskuddsbetaling for å få tilgang til rabatten på ferjene. Tydeligere kan ikke urimeligheten beskrives.

Reaksjonene fra fylkesordfører Tove-Lise Torve og lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, om å sette ned forskuddsbetalingen til 1.200 kroner har vår fulle støtte. Stortingspolitiker Helge Orten lover å forfølge saka. I landets største ferjefylke, Møre og Romsdal, trenger ikke trafikantene på ferjene å bli påført større byrder, som høy forskuddsbetaling. Det bør være en enkel sak for samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen å gjøre det så enkelt som mulig for folk å nå tak i rabattordningene på ferjene. Sjøl med rabatt er ferjene for kostbare å bruke.