LEDER ONSDAG 1. JULI

Fortsatt fokus på smittevern

TYDELIG BESKJED: Statsminister Erna Solberg advarer mot at nye, strengere tiltak kan bli iverksatt for å unngå en ny smitteoppblomstring.   Foto: Scanpix

Konklusjonen er at det er all grunn til å være varsom og forsiktig denne sommeren.

Meninger

Det har gått over tre måneder siden Norge langt på veg stengte ned. Kampen mot koronaviruset har krevd noe av hele samfunnet. I Norge har man i stor grad klart å gjøre dette til en dugnad. Det har løpende vært en debatt om tiltakene som har blitt iverksatt. At det er rom for debatt er en styrke ved samfunnet vårt, og kanskje en av årsakene til at man i så stor grad har klart å gjøre kampen mot viruset til et tema som alle må ta stilling til. De aller fleste har valgt å delta i dugnaden.

De siste ukene har retningslinjene blitt oppdatert, og gradvis har vi vendt tilbake til det kjente. Det har vært viktig for å skape mer optimisme i mange bransjer. Spesielt sport, kultur og reiseliv har trengt noen lyspunkt.

Det oppleves som nødvendig at noe vender tilbake til normalen. Samtidig har det gitt noen utfordringer. Igjen har store folkemengder blitt et vanlig syn. Dette gjør at politikerne på den ene siden må se etter nye områder som kan åpnes opp. Samtidig må man ha et øye på hva man gjør dersom viruset igjen blomstrer opp.

Folk flest kan bidra gjennom å forholde seg strengt til de første reglene som ble kommunisert. Det er lett at den gradvise åpningen skaper et inntrykk av at nå er smittefaren over. Slik er det ikke, tvert om. I løpet av sommeren skal vi flytte mer på oss. Vi ser nå at antall smittetilfelle i de yngste aldersgruppene øker.

Den siste uka har det egentlig vært flere faresignal som bør tas på alvor. Vi mener derfor at statsminister Erna Solberg har helt rett når hun advarer mot at nye, strengere tiltak kan bli iverksatt om folk ikke skjerper seg.

Ingen ønsker nye runder med nedstenging og usikkerhet. Vi har nå opparbeidet oss nyttig kunnskap, både om hva som virker og hvordan ulike tiltak rammer økonomien. Konklusjonen er at det er all grunn til å være varsom denne sommeren.