LEDER TIRSDAG 30. JUNI

Reiselivet trenger fortsatt hjelp

NY AKTIVITET: Daglig leder Ole-Elias Åndal ved Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes opplever nå at nordmenn på bilferie fyller hotellet.   Foto: Ragnhild Bakke

Det er viktig at bransjen klarer å formidle optimisme og alvor samtidig.

Meninger

Reiselivsbransjen gjør sitt beste for å redde sommeren. En periode med fint vær har gitt nytt håp for mange aktører. Mange nordmenn har fått opp øynene for de nære reisemåla. Sist uke kunne flere av de lokale hotellene melde om fullt hus. Reiselivsbransjen fortjener ros for hvordan de har møtt denne utfordringen. Smittevern og reiseliv kan kombineres, men det krever tilpasning fra bedriftene og forståelse fra turistene.

Den store utfordringen er at sesongen kommer til å bli veldig kort for mange reiselivsbedrifter. I Norge er ferieuttak i stor grad konsentrert rundt juli og den første uka i august. For mange hotell og overnattingssteder er utenlandske turister viktige utover seinsommeren og høsten.

Likevel tror vi den oppgangen som enkelte av aktørene har opplevd de siste ukene er viktig for å skape ny optimisme i bransjen. Er det en sommer du som forbruker skal velge å bruke litt ekstra penger i Norge så er det i år. Aktivitet skaper aktivitet.

Foreløpig er det vanskelig å anslå konsekvensene for reiselivsnæringa. Mange ansatte er fortsatt permittert, og når sommersesongen er over går enkelte av aktørene inn i en ny lavsesong. 6 av 10 reiselivsbedrifter frykter at de må si opp flere av sine permitterte ansatte dersom ikke permitteringsordningen forlenges utover oktober, skriver NHO Reiseliv.

Foreløpig har regjeringa ikke gitt noen tydelige signal på om permitteringsordningen forlenges. Vi har forståelse for at næringa er utålmodig, og tror at en positiv avklaring ville hatt stor betydning for stemningen i bransjen.

Koronasituasjonen gjør at mange bransjer må reviderer planer og forretningsmodell. Når støtteordningene fungerer gir det framdrift. Når løsningene uteblir skaper det frustrasjon. Sjøl om reiselivet nå opplever en liten turist-boom tror vi at det fortsatt er helt nødvendig med nye tiltak for denne bransjen.

Det er viktig for bransjen at man klarer å formidle både optimisme og alvor samtidig. Det er forståelig at man avventer noe for å se hvordan resten av Europa åpner opp. Men man må ikke vente for lenge med nødvendige avklaringer om støtteordninger og tiltak som kan redde arbeidsplasser.