LEDER MANDAG 29. JUNI

Torves oppfordring ble raskt glemt

Anstendig ordskifte: Hørte ikke fylkespolitikerne oppfordringen fra fylkesordfører Tove-Lise Torve da hun ba alle opptre anstendig i det politiske ordskiftet?  Foto: RICHARD NERGAARD

Fylkesordfører Torve bør gjenta oppfordringen om å ha et anstendig ordskifte.

Meninger

Det første Tove-Lise Torve gjorde etter å ha blitt valgt til fylkesordfører i Møre og Romsdal, var å holde tale til fylkestinget. Ett av budskapene fra Torve gjaldt debattklimaet i fylkespolitikken. «Vi kan være tydelig og uenig i sak, men må opptre anstendig», sa fylkesordføreren. Oppfordringen ble fort glemt.

I løpet av månedene som har gått siden valget i september 2019 har vi klimaet mellom posisjonspartiene som har flertall i fylkestinget, og opposisjonspartiene vært tøft og i flere saker uforsonlig. Debatter der det har vært saklig uenighet, har flere ganger utartet med påstander om løftebrudd og løgn og mistillit. Personangrep og karakteristikker av politiske motstandere fører til en debattform som er fylkespolitikken uverdig.

Det kan finnes forklaringer på at samarbeidsklimaet i fylkespolitikken framstår som forsuret. Etter at valgresultatet var klart i september i fjor, var det hektisk møteaktivitet for å finne ut av hvilke partier som kunne samarbeide om makta i Møre og Romsdal. Det endte med en brei koalisjon bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, Venstre, SV og MDG. De fordelte maktposisjonene seg imellom. Flertallspartiene har praktisert å ha formøter før de formelle møtene i utvalg og fylkesting, slik at forslag er samordnet og ferdig formulert. På den måten er opposisjonen holdt på en armlengdes avstand, uten mulighet til innflytelse. Denne praksisen har utløst mye frustrasjon i opposisjonen, og kan forklare, men ikke unnskylde den dårlige stemningen. Både posisjonen og opposisjonen har et ansvar.

En av styrkene til lokaldemokratiet er at politikere fra alle parti evner å stå sammen når det virkelig blåser opp. Denne våren har vært ekstraordinær med koronatiltak og problemstillinger få ser utgangen på. Vi har ingen grunn til å tvile på at hver og en av fylkespolitikerne vil innbyggerne alt godt. Fylkesordfører Torve bør likevel gjenta oppfordringen til politikerne i alle parti om å ha et anstendig ordskifte og opptre med respekt overfor andre folkevalgte.