LEDER LØRDAG 27. JUNI

Mobilutbygging gir økt beredskap

GRØNN TEKNOLOGI: Strømforsyning fra solceller og vindturbiner gjør at man kan sette opp en grønn kommunikasjonsmast i Reinheimen nasjonalpark.  Foto: Evy Kavli/Åndalsnes Avis

Dersom utbygger lykkes med dette prosjektet vil man høste erfaringer som kan brukes andre steder i landet.

Meninger

Gjennom flere år har det vært store utfordringer med mobildekning over Trollstigen. Nå kan grønn teknologi bli løsningen. Neste sommer blir det full mobiltelefondekning langs hele strekninga fra Trollstigen til Valldal. Teknologien får strømforsyningen fra solceller og vindturbiner, skriver Åndalsnes Avis. Dette vil være svært viktig for beredskapen i området.

Trollstigen er en av fylkets største turistattraksjoner. At området langt på veg har vært uten stabil mobildekning er problematisk. Strekninga har blitt beskrevet som et hull i dekningskartet. Det er ikke holdbart samtidig som det er en viktig veg og en stor turistattraksjon. Det er beklagelig at det har tatt så lang tid å finne en løsning. Derfor er det verdt å glede seg over at Telia nå er i gang med arbeidet på det som beskrives som et pilotprosjekt.

Nødnettet i området skal ha fungert noen år. En oppdatering av mobildekningen vil likevel være av stor betydning ettersom det vil gjøre at langt flere kan kontakte nødetatene dersom det skulle skje noe i området. Trafikken om sommeren er stor, opptil 2000 kjøretøy i løpet av et døgn i sommersesongen. Når utbyggingen er ferdigstilt vil beredskapen i området være vesentlig bedret. Utbyggeren håper at dette kan skje til turistsesongen 2021.

Teknologien som benyttes beskrives som grønn. Kommunikasjonsmasta får strømforsyningen fra solceller og vindturbiner. Det skal være første gang at denne løsningen prøves ut i Norge. Dersom utbygger lykkes med dette prosjektet kan man høste nyttige erfaringer som kan brukes andre steder i landet. Fjellområdene i Norge er populære turmål, og et kart med færre dekningshull vil øke beredskapen i samfunnet. Det er nå grunn til å håpe at en utfordring som har vært der over tid nærmer seg en løsning.