LEDER FREDAG 26. JULI

Velvilje til Midsund etter skuffelsen

Eiendomsskatt: Når det ikke er mulig å frita Midsund fra eiendomsskatt, må Inger Lise Trønningsdal (bildet) og resten av kommunestyret støtte opp om investeringer og næringstiltak i Midsund.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Kommunestyret må vise i handling at Midsund kommer godt ut av fellesskapet.

Meninger

Innbyggerne og næringslivet i Midsund hadde håpet å slippe å betale eiendomsskatt etter at kommunen gikk sammen med Nesset og Molde og dannet storkommunen Molde. Slik ble det ikke. Kommunestyret vedtok at det skal være like skatteordninger i den nye kommunen når man kommer til 2023. Det innebærer at boliger og næringseiendommer i tidligere Midsund, som til nå ikke har hatt eiendomsskatt, må betale eiendomsskatt som innføres med 1 promille i år, og gradvis trappes opp til 3,6 promille i 2023.

Det er lett å forstå at Midsund er skuffet. Under forhandlingene om en intensjonsavtale la forhandlerne fra Midsund fram krav om at boligeiendommer og næringslivet skulle få fortsette ordningen med null eiendomsskatt. Forhandlerne fra Nesset og Molde var positiv til å finne en slik løsning. I intensjonsavtalen ble de enig om å prøve å få til en unntaksbestemmelse for næringseiendommer, verker og bruk i Midsund. Det viste seg ikke mulig. Kanskje var det en tabbe å skape forventninger om fritak fra eiendomsskatt.

Når skuffelsen over eiendomsskatten skal fordøyes, er det viktig å tenke over hovedgrunnen til at Midsund sa ja til å gå inn i en større kommune; tilgang til bedre tjenester for innbyggerne, tilgang til fagmiljø en liten kommune ikke ville klart like godt på egen hånd. I tillegg fikk Midsund løfte om investeringer for 100 millioner kroner i kommunehus, ny skole og idrettshall.

Eiendomsskatten er en skatt kommunestyret fastsetter og rår over. Skatten er en svært viktig inntektskilde. I 2023 anslår Molde å få inn 135 millioner kroner i eiendomsskatt. Kommunestyret i Molde har full anledning til å finne måter å støtte opp under innbyggere og næringslivet i Midsund. Når nye prosjekt dukker opp, og Midsund trenger hjelp, har storkommunen alle muligheter til å vise velvilje, for eksempel med støtte til næringsutvikling. Da kommunestyret behandlet eiendomsskatten, uttrykte mange politikere sympati med Midsund. Kommunestyret må vise i praktisk handling at Midsund kommer godt ut av kommunefellesskapet.