LEDER TORSDAG 25. JUNI

Raus gave gir sommerbåt til Hjertøya

POPULÆRT: Hjertøya med det populære stupetårnet er et populært friluftsområde i Molde. Det er viktig at øya er lett tilgjengelig, også for alle som ikke har egen båt.   Foto: Marit Heiene

Dersom båten hadde tatt en pause denne sommeren kunne konsekvensen blitt en varig endring.

Meninger

Det blir rutebåt til Hjertøya i sommer. Med støtte fra Gass ROR er det sikret en avtale som gjør at det blir daglige avganger i fire sommeruker. Tilbudet sikrer at en av byens perler blir tilgjengelig for folk flest. Det er av stor betydning, spesielt denne sommeren hvor mange kommer til å feriere i eget distrikt. Det har over tid vært krevende å opprettholde en rutebåt til Hjertøya. Dersom tilbudet hadde tatt en pause er det en frykt for at det kunne blitt en varig endring.

Hjertøya er et viktig kulturminne og et mye brukt friluftsområde med badeplass og stupetårn. Øya er en viktig del av byens identitet, og båtturen ut setter en spiss på besøket. Hjertøya er oppført på lista over kommunens parker og badeplasser. Det er av stor betydning at Hjertøya er tilgjengelig, også for innbyggere som ikke har egen båt. Ved inngangen til årets sommersesong var det mye som var usikkert. Selskapet Nordvest opplevelser fortjener ros for at de så muligheten til å få på plass en båt, og Gass ROR gjør på nytt en viktig investering for lokalsamfunnet når de bidrar med midlene som gjør at båttilbudet til øya kan opprettholdes gjennom sommeren.

For reiselivet i Romsdal vil årets sesong bli krevende. Bortfallet av utenlandske turister kan vanskelig kompenseres. At lokale attraksjoner likevel holder åpent er viktig av flere årsaker. For det første bidrar det til verdiskapning og sysselsetting. I tillegg vil det gi et bredt tilbud til lokalbefolkningen. Gjennom lokale gjester kan reiselivsbedrifter styrke kunnskapen i befolkningen. Det vil kunne gi positive ringvirkninger. Når destinasjoner skal bygges er engasjerte lokale ambassadører en forutsetning.

I pressemeldinga om Hjertøybåten blir det understreket at smittevernhensyn vil bli tatt. Slik er hverdagen denne sommeren. Aktørene i det lokale reiselivet hadde onsdag et møte med kommunelegen hvor de gikk gjennom retningslinjene, og hvordan alle kan bidra til å forhindre at det kommer en ny smittebølge. Reiselivet trenger støtte denne sommeren. Folk kan bidra ved å følge retningslinjene og bruke de lokale tilbudene.