LESERINNLEGG:

Uriktige påstander fra Frank Sve om Statens vegvesen

Meninger

I et innlegg 22. juni hevder Frank Sve at Statens vegvesen ikke har prosjektert ferdig et eneste vegprosjekt i Møre og Romsdal de siste åtte årene. Det stemmer heldigvis ikke.

Fylkespolitiker Frank Sve har ved flere anledninger kommet med uriktige påstander om Statens vegvesen sitt arbeid knyttet til planlegging og bygging av riksvegene våre. Sist ut var påstanden nevnt i innledningen. Bakgrunnen for Sve sine konklusjoner vet vi ikke, og ønsker heller ikke spekulere i, men vi mener det er viktig å rydde unna misforståelser knyttet til vårt arbeid med vegprosjekter i Møre og Romsdal.

Først og fremst, i likhet med Sve er også vi opptatt av å legge til rette for og gjennomføre gode samferdselsprosjekter i Møre og Romsdal. I løpet av perioden Sve peker på, har vi prosjektert og ferdigstilt en rekke riksvegprosjekter, blant annet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen, rv. 70 Tingvoll-Meisingset og rv. 70 Oppdølsstranda – for å nevne noen. Fram til 1. januar jobbet vi også med en rekke fylkesvegprosjekter, blant annet fv. 659 Nordøyvegen og fv. 60 Røyr-Hellesylt.

Fremover vil det også forhåpentligvis skje mye på samferdselssiden i fylket vårt. Vi står klare med oppstart av en rekke prosjekter som er omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029:

E39 Betna – Stormyra (riktignok del av Trøndelag etter 1. januar i år) fikk 20 millioner kroner i 2019 til oppstart, og vi er allerede godt i gang. Først ut har vært å gjennomføre pålagte arkeologiske utgravninger. Første delstrekning, E39 Leirvika-Renndalen, er lyst ut og anleggsarbeidene starter i høst. For delstrekningen E39 Betna–Hestnes skal anbudet lyses ut rett over sommeren.

E136 Breivika – Lerstad (del av Bypakke Ålesund) har fått godkjent reguleringsplanen. Prosjektet holder nå på med ekstern kvalitetssikring (KS2), som ble startet i mai i år, og skal være ferdig i september.

E39/E136 Ørskogfjellet (forbikjøringsfelt) fikk bevilgning på 25 millioner kroner i 2020 til oppstart. Prosjektet er under prosjektering og kontrakten lyses ut på anbud rett over ferien.

E39 Lønset–Hjelset ble ferdig med ekstern kvalitetssikring (KS2) i fjor vår. Opprinnelig skulle prosjektet da oversendes Stortinget for vedtak. Bompengeforliket medførte usikkerhet rundt finansieringen, og nye analyser viste at endring i premissene for prosjektet krevde betydelig mer statlige penger. Per nå ligger prosjektet til behandling hos Samferdselsdepartementet. Når vi får klarsignal fra departementet, kan vi gå videre med å lyse ut anbud på arbeidet.

E136 Stuguflåten – Raudstøl har fått innarbeidet kostnadskutt på 150 millioner kroner og har godkjent reguleringsplan. Vi er klare til å starte arbeidet med å bygge ut strekningen så snart prosjektet får bevilgning av Stortinget.

E136 Flatmark – Monge – Marstein er i oppstarten av reguleringsplanarbeidet. Riktignok må vi vente med å starte den formelle planprosessen inntil vi får økt den økonomiske rammen til prosjektet. Søknaden om økt økonomisk ramme er oversendt Samferdselsdepartementet og er under behandling.

Sve trekker også frem i innlegget sitt at vi jobber med å planlegge prosjekter som ligger inne i de seks siste årene av NTP 2018-2029, eksempelvis E39 Volda-Furene, E39 Hafast, E39 Ålesund-Molde, E39 Vegsund-Breivika og E39 Halsafjorden. Det er helt riktig, og helt nødvendig for å følge opp Stortingets vedtak.

Uavhengig av når vedtakene om oppstart kommer, skal vi i Statens vegvesen stå klare til å gjennomføre de gode vegprosjektene - også i Møre og Romsdal.

Ove Nesje, Prosjektdirektør, Statens vegvesen Utbygging

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal