LESERINNLEGG

Nå er det nok – nå orker vi ikke mer

Takk til Nordmøre og Romsdal Fotballkrets for sitt innlegg forleden. Nå må vi alle stå opp for breddeidretten og for våre idrettsungdommer.

Rune Sjåholm, styreleder Molde idrettsråd  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Hvor er du, Berit Kjøll? Nå trenger vi deg mer enn noen gang! Hvor er dere, Møre og Romsdal idrettskrets, breddeidrettens og frivillighetens fortropp og spydspiss i Møre og Romsdal? Hvor er du Abid Raja? Hører du ikke de fortvilte ropene fra utøverne, lederne, trenerne, laglederne og foreldrene?


LESERINNLEGG

«Dette orker vi ikke mer ... »

«Enten så bryter vi reglene eller så slutter vi» er frustrasjonen de får høre.


Nå må vi alle som har lederposisjoner i idretten stå fram med tydelige stemmer:

• Nok er nok

• Nå orker vi ikke mer

• Åpne opp – vi har vært lojale i fire mnd

• Nå er det vår tur

• Vi tar ansvar

• Vi forlanger å bli tatt på alvor

«I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Framskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten for å endre tingene til det bedre.»

Ta dette budskapet til dere statsråder og idrettsledere. Ta ansvar, gi oss håp og oppmuntring. Uten bredden rives grunnlaget for toppidretten, uten bredden ødelegges den norske idrettsmodellen. Den er viktigere enn gull. Vi har ikke råd til å ødelegge den:

• Idretten har ikke råd

• Samfunnet har ikke råd

• Idrettens rolle i samfunnet kan ikke undervurderes

I tiår har idretten vist rasismen rødt kort. Selv om vi fortsatt har mye ugjort, så har vi tatt tak og stått opp og fram i dette viktige holdningsskapende arbeidet:

• Så en tanke, høst ei handling

• Så ei handling, høst en vane

• Så en vane, høst ei holdning

Det starter med handling – i garderoben, på arenaen, før trening, etter trening, før konkurranse, etter konkurranse:

• Konflikter løser vi på lavest mulig nivå, aller helst på arenaen, før neste økt

I en inkluderende idrett er det viktig og nødvendig å stå opp mot samtlige fobier:

• Rasisme

• Seksuell trakassering

• Likeverd er fortsatt blant idrettens viktigste organisasjonsverdier

Stå fram, herr statsråd! Stå fram fru statsminister! Stå fram, idrettspresident! Stå fram, idrettsledere på samtlige nivå:

• Nasjonalt

• Regionalt

• Lokalt

Nå er det vår tur, nå er det breddeidretten det handler om. Gi oss håp og oppmuntring, slutt med å rive oss ned! Om ikke tilgir vi dere ikke, fordi dere vet hva dere gjør!

Rune Sjåholm, styreleder Molde idrettsråd

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal