LEDER TIRSDAG 23. JUNI

Kan vise veg med svømmeopplæring

MÅ STYRKES: Antall drukningsulykker gir bekymring. En styrket svømmeopplæring kan være et viktig forebyggende tiltak.   Foto: Kjetil Grude Flekkøy, NIH

Ved å satse på utendørs svømmeopplæring har Molde kommune en mulighet til å vise at de mener alvor.

Meninger

Mange trodde at etableringen av Moldebadet ville medføre en styrking av svømmeundervisningen i Molde kommune. Slik ble det ikke. Gjennom flere år har Molde valgt å holde svømmeopplæringa i grunnskolen rundt minstekravet. Nå er det varslet en bedring. Molde kommunestyre vedtok torsdag i forrige uke av svømmeopplæringa skal styrkes, blant annet ved at undervisningen starter tidligere. Dette for å imøtekomme nye krav i læreplanen. Denne endringen kommer barn i Molde til gode.

Skolen har en viktig funksjon for å gjøre befolkningen svømmedyktig. Innad i den nye storkommunen har det vært store forskjeller i tilbudet til de yngste. Molde har hatt et vesentlig lavere timetall enn Midsund og Nesset. En styrking av svømmetilbudet i kommunen vil gi en ekstrakostnad på 500 000 kroner. Dette er en styrking av skolen som er nødvendig. Det er samtidig viktig at en slik satsing ikke går på bekostning av andre poster på skolebudsjettet.

Et knapt flertall i kommunestyre fikk støtte for sitt forslag om at deler av svømmeopplæringa bør skje utendørs. Forslagsstiller Knut Iversen Fosseide (MDG) viste i sitt innlegg til at forskning viser at drukning best forebygges med utendørs svømmetrening, Fagleder for skolen i Molde kommune, Ivar Ola Vereide, sier til Romsdals Budstikke at han vil drøfte med skolene hvordan de skal følge opp kommunestyrets vedtak om utesvømming. Håpet er at de raskt skal få på plass en løsning som følger opp vedtaket.

Ved å satse på utendørs svømmeopplæring har Molde kommune en mulighet til å vise at de mener alvor med at svømmeopplæringa kan styrkes og at kommunen vil noe mer enn minimumskravet. Prosjektet er spennende, og vil kunne være en nyttig referanse for andre kommuner. Dessverre er det mange som mister livet i drukningsulykker. Norges idrettshøgskole er klare i sin oppfordring om at styrket svømmeopplæring vil være et viktig forebyggende tiltak.