LEDER MANDAG 22. JUNI

Veblungsnes-veg uten bompenger

Ny veg uten bompenger: Kommunestyret i Rauma var sist uke på befaring på Veblungsnes for å se ulike vegløsninger.   Foto: Per-Kristian Bratteng, ÅNDALSNES AVIS

Regjeringa må gå bort fra ideen om å sette opp bomstasjon på E136 ved Veblungsnes.

Meninger

Planene om å bygge ny veg gjennom Veblungsnes i Rauma har versert i snart 25 år, uten at man har kommet så mye lenger. Kommunestyret i Rauma vedtok sist uke at det bygges ny europaveg i dagen, men de ønsker samtidig å få undersøkt muligheten for en annen løsning der vegen legges i tunnel.

Innbyggerne i grenda er splittet i synet på hvilken vegløsning som er best. Det er helt forståelig at reaksjonene er sterkest blant dem som risikerer å måtte flytte fra huset sitt eller som kan få ny veg like inntil eiendommen sin, med støyvoll og belastningene det er å ha en sterkt trafikkert europaveg kloss inntil.

På den andre sida mener beboerne langs dagens E136 at ny veg er helt nødvendig. Trafikken stryker husveggene, sikkerheten er for dårlig og vegen oppfyller ikke kravene vegmyndighetene stiller til en riksveg. Det er lett å forstå fortvilelsen alle beboerne føler. E136 er den viktigste transportkorridoren mellom Møre og Romsdal og Østlandet. Eksportvegen, som den kalles, er en riksveg som staten eier og har ansvaret for. Ideelt sett skulle staten tatt hele ansvaret, bygget ny veg og tatt alle hensyn som er mulig å ta for å skåne beboerne på Veblungsnes.

Samferdselsdepartementet har stilt krav til å bygge veg så billig som mulig, enten det er Statens vegvesen som får oppdraget eller det andre statlige vegselskapet, Nye Veier. Kravet om å kutte kostnader kan komme til å utelukke den dyreste vegløsningen med tunnel til rundt 400 millioner kroner, når det er mulig å bygge veg i dagen for cirka 210 millioner kroner.

Staten bestemmer den endelige løsningen. Det første forslaget til reguleringsplan på Veblungsnes kom i 1996. 24 år gått, og alle parter har krav på et endelig svar.

Vi tar for gitt at regjeringa går bort fra ideen om å sette opp en bomstasjon for å finansiere vegprosjektet. Det virker fullstendig ulogisk at regjeringa i statsbudsjettet for 2020 satte av 1,4 milliarder kroner for å kutte eller redusere bompengebetalinga utafor de store byene hvis man planlegger ny bompengestasjon på Veblungsnes.

Bomstasjonen på Vågstranda ble fjernet i vinter. Et beskjedent vegprosjekt som Veblungsnes må bygges uten bompenger. Vågstranda ble urimelig belastet. En reprise med bompenger på Veblungsnes må unngås.