LESERINNLEGG

Politiet har tatt stilling på Haramsøya

Rødt er bekymret for måten politiet brukes mot lokalbefolkningen i disse sakene om vindkraftverk. Dette varsler om en autoritær tendens, for å tvinge gjennom rasering av naturen.

Folk vil vite om det er justisministeren eller olje- og energiministeren eller kraftselskapet eller andre som har beordret politiet til å gjennomføre denne aksjonen, skriver innsender i dette leserinnlegget.. Her fjerner politiet bilen til Hans Petter Thue, som sitter i bilen med låste dører.   Foto: Hilde Beate Ellingsæter / Nordre / NTB scanpix

Meninger

Torsdag 11. juni gikk 15 uniformerte politibetjenter til aksjon på Haramsøya. Hvor mange sivile politibetjenter det var der, har vi ikke eksakt tall på, men det var minst 4 kledd i sivil. Målet var å åpne en landbruksvei for anleggsmaskiner.

Politiet hevder de ikke trenger å fatte en skriftlig beslutning som grunnlag for aksjonen. Politiet har ikke lagt fram noen slik beslutning verken til Thue som stod parkert og sperret veien, eller til Rødt som har bedt om innsyn.


LESERBREV

Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga

For oss i politiet er det utfordrande når det er "vanlege" folk  med stort samfunnsengasjement som utfordrar tenesteutøvinga vår. Mange i politiet er slett ikkje for ei utbygging på Haramsøy. Som politifolk må vi likevel klare å skilje mellom personlege oppfatningar og pliktene som tilsette i politiet.


Politiet viser til vegtrafikkloven § 37 og fremhever at den ikke stiller noe formkrav for en slik beslutning. Noen beslutninger kan tas raskt etter denne bestemmelsen. Rødt har bedt om at beslutningen politiet har truffet for å gjennomføre aksjonen ble gjort offentlig. Men vi har ikke engang fått noe svar fra politiet.

Politisjefen sier i en video morgenen 11. juni at politiet ikke lenger vil tillate ulovligheter på landbruksveien. Rødt har bedt om at politiet legger fram hvilke ulovligheter de mener demonstrantene har begått. Men politiet har ikke latt høre fra seg.

Har virkelig politiet ikke skrevet ned sine vurderinger av de rettslige spørsmål om veirett, eierrett, kontrakter og forvaltningsrett? Respekt for folk på Haramsøya tilsier at beslutningen må legges fram offentlig.

Et vedtak fra NVE kan gi løyve. Det er ikke det samme som at politiet kan bruke tvang for å gjennomføre den. Politiet brukte tvang sist torsdag. Det krever en skriftlig begrunnelse. Det ansvarlige her er å vise de berørte partene denne begrunnelsen. Det er den vil folk se. Hvis ikke, synes det som om at politiet kan bruke tvang for å gjennomføre en hvilken som helst privat overenskomst, uten å begrunne det skriftlig.

Heller ikke grunneieren har fått svar på disse spørsmålene. Det bryter med det grunnleggende rettsstatsprinsipp om mulighet til vise sin side av saken.

Politiet har i dag ikke etterlevet en god standard for rettssikkerhet. Rødt er bekymret for måten politiet brukes mot lokalbefolkningen i disse sakene om vindkraftverk. Dette varsler om en autoritær tendens, for å tvinge gjennom rasering av naturen.

Folk vil vite om det er justisministeren eller olje- og energiministeren eller kraftselskapet eller andre som har beordret politiet til å gjennomføre denne aksjonen. Så lenge politiet ikke viser fram beslutningen, vet ikke folk hvem som står bak torsdagens aksjon med påfølgende tvang.

Fredag politianmeldte Rødt brudd på plan- og bygningsloven på Håneset. I dag har anleggsarbeidene blitt tatt opp på Håneset. Folk på Haramsøya har henvendt seg til politiet om at de må stanse dette arbeidet til anmeldelsen blir behandlet ferdig. Vi spør: Hvorfor brukes ikke politiressurser til at plan- og bygningsloven overholdes?

Morten Walløe Tvedt, fylkesleder i Rødt Møre og Romsdal