LESERINNLEGG

«Dette orker vi ikke mer ... »

«Enten så bryter vi reglene eller så slutter vi» er frustrasjonen de får høre.

Fotballglede slik vi elsker å se det, skriver innsenderne i leserinnlegget. Bildet er av Sunndal kvinner.   Foto: NFF

Breddefotballen er oversiktlig og kontrollerbar.

Meninger

«Dette orker vi ikke mer ... » er signalet som nå kommer fra mange fotballspillere. De aller fleste i breddefotballen hadde store forhåpninger til at regjeringen forrige fredag skulle gi signaler for ytterligere åpning for barn- og ungdom, samt seniorspillere i bredden. Det var dermed en stor skuffelse når denne beskjeden ikke kom. Når det i tillegg kommer antydninger om at ventetiden muligens blir forlenget til i september, blir skuffelsen enda større.

Breddeidretten er grunnfjellet for norsk idrett. Breddeidretten er viktig! Breddeidretten er også stor og omfatter veldig mange og vi skjønner derfor at det er vanskelige vurderinger som skal gjøres. Samtidig er det slik at man ofte sammenligner hva man selv har lov til og hva andre har lov til og rettferdighet er noe som settes høyt i idretten og samfunnet for øvrig. Urettferdig er det ordet som går igjen blant alle som nå er rammet av at de ikke for lov til å utøve den aktiviteten de elsker.

Vi er inne i en pandemi som er alvorlig. Mange lider både av sykdommen og de praktiske konsekvensene den medfører for samfunnet. Hva er så konsekvensene for den langvarige nedstengelsen av breddefotballen?

I vår krets har vi en stor andel av små bygdeklubber. 70% av våre påmeldte seniorlag er fra bygder eller mindre plasser. Klubber som driver godt og som er med på å skape aktivitet, tilhørighet og stolthet til hjemplassen. I de aller fleste kommunene i Nordmøre og Romsdal er det dessverre negativ befolkningsvekst. Et av de viktigste virkemidlene for å få folk til bygdene er lokal tilknytning og tilhørighet. Fotballen og idretten er i så måte utrolig viktig. Jo lengre de er i aktivitet og jo større tilknytning de har til laget og klubben, jo større er sjansen for at de blir værende eller vender tilbake etter endte studier. Dette er selvsagt viktig for at vi skal klare å gi et attraktivt serietilbud, men det er ikke minst viktig for bygdene og kommunene selv.

Breddefotballen er lokal. Breddefotballen er oversiktlig og kontrollerbar. Man reiser til nabobygda eller over fjorden for å kjempe sine kamper. Ingen flyreiser, ingen store sammenkomster, men en liten kamp mellom by og bygd i kontrollerte former og ute i det fri.

Drakta betyr alt, den gir deg identitet enten du er spiller eller supporter. Man ser det på alle unge og voksne som til daglig går i en fotballdrakt. I år blir det dessverre ikke Norway Cup eller de andre store turneringene man har sett fram til. Man får dessverre ikke muligheten til å reise for å dyrke drakta, samholdet, fellesskapet og den felles drømmen. Kampen er høydepunktet og i kampen skal drakta bæres. Mange-6 åringer har sett fram til å ta på seg drakta og gjøre seg klar til sin aller første kamp, mens veldig mange flere har ventet i 3 måneder på å gjøre det samme og man er fortsatt like usikker på når kampen starter. Ventetiden har vært lang og konsekvensene ser vi allerede konturene av.

Inaktivitet er en folkesykdom. På FHI sine nettsider står det at 45% av 15-årige gutter og 55% av 15-årige jenter ikke når de nasjonale minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet. Halvparten av dagens ungdom er med andre ord inaktive. For voksne er det regnet at hele 70% er utilstrekkelig fysiske aktive. Med den nedstengningen og de signalene som kommer fra klubbene er det all grunn til å tro at frafallet fra fotballen og idretten kan bli stort. Da er det igjen all grunn til å tro at inaktiviteten blant nordmenn vil øke, noe som er særdeles alvorlig og noe som bør gi god grunn til stor bekymring.

Vi opplever at våre klubber og lag har vært fantastisk flinke og lojale til retningslinjene som er satt i denne vanskelige perioden. Det er vi sikker på at de også kommer til å være videre, men samtidig møter de større og større utfordringer. «Dette orker vi ikke mer» er signalet klubbene nå får. «Enten så bryter vi reglene eller så slutter vi» er frustrasjonen de får høre.

Blant seniorlagene får vi allerede rapporter om at det er vesentlig færre på koronatreningene denne uken sammenlignet med forrige uke når optimismen for gjenåpning var stor. Hvis dette fortsetter til september som er signalet fra helsemyndighetene så kan konsekvensene for fotballen og samfunnet dessverre bli uante store. Vi må sørge for at grunnfjellet består!

NFF Nordmøre og Romsdal, kretsstyret og administrasjon