LESERINNLEGG

Stø kurs for Møreaksen

Illustrasjon: Møreaksen / Statens vegvesen 

Meninger

16. juni vedtok Fylkestinget i Møre og Romsdal at E39 Ålesund-Molde er et viktig og prioritert prosjekt. Og at Møreaksen som trasé må ligge fast.

Vedtaket i Fylkestinget er punktum for den formelle behandlingen av Nasjonal Transportplan 2022-2033 her i regionen. Nå er det Samferdselsdepartementet, Regjeringen og Stortinget som skal behandle saken videre.

Forventning

Vedtaket fra Fylkestinget sendes som høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet. Allerede i gjeldende Nasjonal Transportplan vedtok Regjeringen og Stortinget E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) som et prioritert prosjekt i planperioden. Nå befester Fylkestinget viktigheten av denne prioriteringen. I dette ligger det en klar forventning om at Regjeringen og Stortinget sørger for at Møreaksen kan få tidligst mulig byggestart.


Nye Veier AS setter Ålesund-Molde nummer én, og vil se på vegprosjektet på nytt

Vegene imellom bygges før fjordkryssingen?

Får Nye Veier AS i oppdrag å bygge veg mellom Ålesund og Molde, er det ikke sikkert at kryssingen av Romsdalsfjorden tas først. Er det mer lønnsomt å bygge vegene mellom fjordkryssingen først, kan det bli utfallet, bekrefter direktør for planlegging, Finn Aasmund Hobbestad.

 

Byggestart 2023

Prosjekter som skal oppnå finansiering i første 6-årsperiode av Nasjonal Transportplan må være planlagt ferdig med minimum kommunedelplan. For E39 Ålesund-Molde vil det foreligge minimum kommunedelplan for hele strekningen Ørskogfjellet-Molde. For selve fjordkryssingen på Møreaksen foreligger det allerede reguleringsplan. Prosjektet er derfor godt posisjonert til å oppnå tidlig byggestart. Målet er å starte byggingen i 2023.

Gode forutsetninger

Kryssing av Romsdalsfjorden har vært oppe til diskusjon de siste fire årene – på godt og vondt. Det positive med debatt er at det også skaper engasjement. Noe som er langt bedre enn likegyldighet. Vi opplever et stort engasjement fra blant annet næringsliv, regionale aktører og enkeltpersoner som ønsker å komme i gang med byggingen av Møreaksen. De ser hvilke fantastiske muligheter dette vil gi for å utvikle regionen vår.


Ny kamp om Møreaksen

Skal Møreaksen nevnes, eller skal man bare snakke om å krysse fjorden? Uenigheten fra fylkesutvalget flyttes inn i fylkestinget mandag.

 

Frank Sve (Frp) mener Statens vegvesen ikke har bygget en centimeter ny veg

Langer ut mot Statens vegvesen: – Flere prosjekt er vedtatt, men ikke en centimeter veg er bygd

– Vegvesenet klarer ikke å få ferdig planene for nye vegprosjekt. Hvorfor skal vi tru på dere nå? spurte Frank Sve (Frp). – Straks pengene kommer, bygger vi veg, svarte strategisjef Kjetil Strand.


Nå flyttes debatten opp på den nasjonale arena hvor Møreaksen skal vinne frem i kampen om en plass tidlig i Nasjonal Transportplan. Forutsetningene er gode. Prosjektet er allerede prioritert. Kostnaden på prosjektet er betydelig redusert. Og Møreaksen er blant de 15 beste prosjektene i landet på netto nytte pr budsjettkrone – av i alt ca 120 aktuelle prosjekter. Om ett år foreligger fasit i Nasjonal Transportplan. Med byggestart på Møreaksen i 2023 går regionen vår store, nye muligheter i møte. Både i byggeperioden og i tiden etter åpning.

Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal


Tre alternativ til ny vegtrasé:

Slik ser Vegvesenet for seg ny E39 fra Fuglset til Julbøen

Første behandling av vegtraseen fra Julbøen til Molde gjøres tirsdag. Det er tre ulike alternativ å velge i – i tillegg til dagens vegnett.

 

Statens vegvesen konkluderer etter nye utredninger om fjordkryssing:

Ferje gir dårligere nytteverdi

– Vi er tydelig på at høyfrekvent ferjetilbud over Romsdalsfjorden ikke kan gi den regionale effekten som Møreaksen vil gi, sier strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen.

 

 Frontene hardner til om kryssing av Romsdalsfjorden: 

– Møreaksen blir aldri noe av

Høyre setter fjordkryssingen Møreaksen øverst på lista over nye, store vegprosjekt. Frank Sve i Fremskrittspartiet avfeier planene.  - Møreaksen blir aldri noe av, sier Sve.

 

Kristin Sørheim (Sp) vil ha ny debatt om vegprosjekt:

– Bygger vi vegene for store?

Koronakrisa utløser en ny debatt: Hvor langt vil folk reise til og fra arbeid hver dag?  - Kanskje er vegene vi slåss om i dag, planlagt altfor store, sier Kristin Sørheim (Sp).