LEDER TORSDAG 18. JUNI

Det er grunn til å frykte at villaksen skal forsvinne fra våre elver

Alvorlig truet: Villaksen er viktig i Norge, men er dessverre en mer truet art enn noensinne før, viser en helt ny rapport.   Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Meninger

Norsk villaks har aldri vært så kritisk truet som nå. I en ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, viser det seg at tallet på villaks i havet er halvert siden 1980-tallet. Rapporten «Status for norske laksebestander i 2020» er nedslående lesning, og viser at elvene i Midt-Norge og Vestlandet er hardt rammet. Tallet på gytefisk som kom tilbake i elvene i 2019 var rekordlavt.

Knapt noen art i Norge har hatt en så dårlig utvikling sett i forhold til alle virkemidler som har vært brukt for å snu den negative utviklinga. Fiske med drivgarn ble forbudt på 1980-tallet, øvrig sjøfiske etter laks har med åra blitt stadig mer regulert og begrenset.

Før startet ofte fiskesesongene tidlig i mai noen tiår tilbake, mens det i dag er start først i juni – i mange mindre elver ikke før 15. juni. Sesongen avsluttes midt i august mange steder. Det har aldri før vært så kort fiskesesong etter laks. I 2019 var 110 lakseførende vassdrag stengt for laksefiske.

Som om ikke det var nok, har nesten alle vassdrag strenge regler for hvor mye som kan fiskes og i noen tilfeller tvungen utsetting av fisk. Mange sportsfiskere har også pålagt seg sjøl å utsette all fisk de får på kroken. Likevel er utviklinga fortsatt dårlig.

Det blir mindre laks i elvene år for år. Det finnes solskinnshistorier, og det gjøres mye godt arbeid for å redde bestanden men i sum er det ikke nok.

Det pekes på flere årsaker til at bestanden minker så dramatisk, men alle som forsker og arbeider med villaks er enige om at skadevirkningene fra oppdrettsnæringa har vært betydelig. Rømt oppdrettslaks er et betydelig problem, men størst er faren fra lakselusa som bokstavelig talt spiser opp bestanden.

Det er dessverre grunn til å frykte at villaksen skal forsvinne fra våre elver. Foreløpig er det lovlig å fiske laks i elvene, men det kan også bli endret hvis utviklinga fortsetter. Det vil ramme både arbeidsplasser, viktige inntekter og trivsel over hele Distrikts-Norge – og være dårlig reklame for laksenasjonen Norge.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger