LEDER MANDAG 15. JUNI

GassROR-gaven til glede for alle sjukehus

GassROR engasjerer seg for at pasientene skal få et best mulig tilbud.

Forbereder pengegave: Med 200 millioner kroner fra GassROR får Helse Møre og Romsdal mulighet for å skaffe fellessjukehuset og de andre sjukehusa medisinsk-teknisk utstyr. Arne Sverre Dahl er styreleder for GassROR.   Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Pengegaven som GassROR har lovet til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, står ved lag. For et par år siden snakket man om en pengegave på 500 millioner kroner. Nå er et realistisk beløp rundt 200 millioner kroner. Dette er penger selskapet GassrROR, som eies av kommunene i Romsdal sammen med fylkeskommunen, får som en andel av inntektene fra gassanlegget på Nyhamna i Aukra. Pengene er ment å brukes til å utvikle regionen. Det er enighet blant kommunene i Romsdal og Helse Møre og Romsdal om at pengegaven skal brukes til anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr når det nye fellessjukehuset skal utstyres.

Det er ikke kommunenes oppgave å bygge et statlig sjukehus. GassROR skal da heller ikke være statens hjelperytter. Pengegaven fra GassROR skal ikke påvirke finansieringen av SNR-byggingen, men være et tilskudd slik at et nytt sjukehus kan stå best mulig utstyrt. For et sjukehusprosjekt til flere milliarder kroner, høres ikke 200 millioner kroner så imponerende ut. Men for å se dette i en sammenheng, så har Helse Møre og Romsdal i årets budsjett satt av 82 millioner kroner til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr. I tillegg planlegger helseforetaket å lease medisinsk-teknisk utstyr for 176,5 millioner kroner – utstyr man ikke ser seg råd til å kjøpe, men må leie.

I en ideell verden skulle alle sjukehusa fått alt utstyret de ba om. Dagens økonomi tillater ikke det. Pengegaven fra GassROR bør sees på med svært blide øyne fra de andre sjukehusa i fylket. Potten helseforetaket får til rådighet, vil gjøre det enklere å få nyere utstyr til alle sjukehusa ved at helseforetaket selv kan kjøpe utstyr framfor å velgere dyrere finansieringsløsninger med leasing og lån. Hva slags utstyr som skal anskaffes, er det opp til mottakeren av gaven, altså Helse Møre og Romsdal, å avgjøre. Fra GassRORs side er det forventninger til at pengegaven skal brukes slik at fagmiljøene ved SNR skal få utstyr å hjelpe seg med som de ellers ikke ville fått. GassROR engasjererseg for at pasientene skal få et best mulig tilbud. Det fortjener GassROR anerkjennelse for.