LEDER LØRDAG 6. JUNI

Ikke kutt ned på kollektivtilbudene!

Vi tar statsminister Erna Solberg på ordet når hun lover å kompensere tapte inntekter.

Trenger pengehjelp: Statsminister Erna Solberg og regjeringen må komme med mer penger slik at Møre og Romsdal kan holde på kollektivtilbudet til innbyggerne.  Foto: Bjørn Brunvoll

Vi tar statsminister Erna Solberg på ordet når hun lover å kompensere tapte inntekter.

Meninger

Tomme busser, halvfylte ferjer og hurtigbåter og tog med svært få reisende har vist hvor hardt nedstengingen av samfunnet slo ut på kollektivtrafikken. Nå har reiseaktiviteten begynt å ta seg opp igjen, men mange spår at det vil ta lang tid før folk reiser like mye med kollektivtransport som før koronakrisa. Konsekvensene har blitt synlige. For Møre og Romsdal fylkeskommunes del stupte billettinntektene fra reisende med busser, hurtigbåter og ferjer med rundt 80 prosent i løpet av seks uker, fra midten av mars til utgangen av april. I fjor var billettinntektene 29,5 millioner kroner, samme perioden i år var inntektene bare 3,6 millioner kroner.

Fra mandag 8. juni lemper fylkeskommunen på smitteverntiltakene ved at det ikke lenger er krav om minimumsavstand mellom passasjerene på busser og båter. Alle elever får tilbud om ordinær skoleskyss. Målet er å finne tilbake til en normal hverdag der folk har sitt vanlige reisemønster.

Blant politikerne i fylket er det bekymring om hvor mange bussruter, ferjeavganger og hurtigbåtavganger det blir mulig å fortsette med dersom billettinntektene viser seg å bli langt lavere enn forutsatt. År for år har politikerne sagt ja til et stadig bedre kollektivtilbud for innbyggernel. Politikere fra alle parti er enig om den overordna målsettingen: Flere av oss skal velge å reise kollektivt. Hvis kollektivtilbud kuttes ned på eller i verste fall legges ned på grunn av pengemangel, bryter det både med ambisjonen, og rammer næringstrafikken og privatreisende hardt.

Det finnes hjelp å få. Både i regjeringen og i Stortinget er viljen stor til å hjelpe kommuner og fylkeskommuner over koronakneika. Fylkeskommunen har allerede fått 70 millioner kroner til kolletivtrafikken, og mer penger må komme i krisepakkene fra staten for å opprettholde kollektivtilbudene. Vi velger å ta statsminister Erna Solberg på ordet når hun lover at fylkeskommunene skal få kompensert for inntekter som har falt bort under kronatida. Møre og Romsdal har vært tydelig fortalt regjeringen og Stortinget at det trengs mer penger til ferjene, også for å holde billettprisene nede. Fylkeskommunen har ingen andre enn staten man kan strekke ut handa til og be om penger.