LESERINNLEGG:

Molde kommune, for smart til å sette innbyggerne i sentrum?

Meninger

Det har blitt et sikkert tegn på vår og sommer at vi Kringstadbukta Vel må gå ut i RB for å minne kommunen på at den har ansvar for vedlikehold av det fantastiske friområdet i Molde vest. Vi gjør ikke dette fordi vi er sytete, men fordi det er et område svært, svært mange setter pris på og bruker jevnlig. Ikke bare på solskinnsdager om sommeren, som kanskje noen tror, men hver dag året rundt. Derfor forsøker en voksende velforening å stelle så godt den kan med området, på dugnad, men vi kan ikke ta over kommunens ansvar. Større ting må gjøres av områdets eier og av profesjonelle.

Dessverre har vi heller ikke i år inntrykk av at Molde kommune i praksis tar dette ansvaret. Faktum er at lite skjer mens årene går. Badestranda vaskes ut, år for år. En gang var det byens sandstrand: "Populær og idyllisk badeplass med sandstrand, svaberg, badeflåte, toalett og gode parkeringsforhold", som det står på kommunens hjemmesider.

Hva er det nå? Nå er det mest strand, med flåter på land. Kommunen kunne ha fylt etter med sand, eller gravd tilbake den som er ført utover, men knapt noen husker sist dette skjedde. Plastringen og steinpyntingen som ble ødelagt av Dagmar i 2011 ligger der fremdeles som ei steinrøys. Ikke tiltalende i det hele tatt. Inntil nylig var steinrøys tilkomsten til vestre del av stranda. På vår anmodning ble det heldigvis tilkjørt et lass sand som nå gjør det mulig å komme ned med barnevogner og rullestoler. Et positivt skritt mot en sommer vi skal feriere i eget land.

Toalettanlegget har i mange år vært en hodepine, bl.a. med hærverk og tilgrising. Det forstår vi, men et toalettilbud er likevel nødvendig der så mange personer samles. Og siden dette er kommunalt område er det kommunens ansvar å iverksette det. I vår har toalettet vært stengt. Vi aner selvfølgelig at årsaken kan være koronapandemien, men hvorfor kan ikke kommunen henge opp informasjon om dette? Nå skites det bokstavelig talt i naturen. Er det bedre?

Markområdet, engang beitemark, er i ferd med å bli et myrområde, særlig høst og vinter. Med 25 cm overvann på det meste er det er en fare for barn, og unødvendig og utrivelig for turgåere. Velforeningen har flere ganger tilbudt seg å påkoste deler av en grøft bl.a. med gavemidler fra Gjensidige, men vi får aldri konkrete svar det går an å forholde seg til.

Nå når graset har begynt å gro er vi spente på om Bydrift tar fram gressklipperen. Og på hvor ofte, langt og bredt det klippes. Det de færreste vet er at de siste somrene har det meste av klippingen vært privat, med støtte fra velforeningen. Når gresset bli halvmeterhøyt er det eng for snegler mer enn for mennesker. Halvmeterhøyt vått gress gjør framkommeligheten vanskelig og turen utrivelig. Kringstadbukta er ikke bare badestrand. Det er et turalternativ til den uberørte marka, et nødvendig alternativ for mange.

Vi kunne fortsatt listen over forsømmelser, men Molde Bydrift vet hva det gjelder. Spørsmålet, i år som i fjor, er om det blir gjort noe. Vi lar oss gjerne overraske.

Vi vet at en kommune har både et politisk og et administrativt nivå. Det politiske nivået er vanskelig å få i tale. I siste instans er det kommunestyret som har ansvaret, og sant og si er det vanskelig å se noe stort politisk engasjement for friluftsområdene (ikke bare Kringstadbukta). En invitasjon til befaring med utvalget for Plan og Utvikling er enda ikke besvart, etter to år! Tross påminnelser. Det er i slike stunder man kan lure på om kommunen er interessert i beboerne sine. Vi er klar over at kommunestyret vedtok å søke om statlig sikring av området i 2019 og at dette ble innvilget. Etter dette er det brukt verken statlige eller kommunale midler. Kan det være at kommunen ikke har satt av sin andel av investeringsmidlene?

«Smart Molde er et program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn» står det å lese på kommunens hjemmesider. «Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige». Vi har ikke merket noe til dette (eller det er kanskje det vi gjør?). Men så er det heller ikke seminarer og workshops vi etterspør. Tidens moteord og løfter erstatter ikke gravemaskintimer, et fungerende toalett, asfalt og maling til noen parkeringsplasser, litt brøyting om vinteren og at gressklipperen blir tatt ut av garasjen om sommeren. Noen ganger trenger man ikke være så smarte for å sette innbyggerne i sentrum.

Styret i Kringstadbukta Vel

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal