LEDER ONSDAG 27. MAI

Ikke kutt i taletida

LA DE SNAKKE: Lange møter har ført til en debatt om taletid i Molde kommunestyre. Kutt i taletida vil svekke lokaldemokratiet. Foto: Skjermdump Kommune-TV 

Det er viktig at kommunestyremøtene er en arena for brei politisk debatt.

Meninger

Lange kommunestyremøter har utløst en debatt om representantenes taletid i Molde kommunestyre. I det seks timer lange mai-møtet som ble gjennomført digitalt ble det gjort en endring undervegs i møtet. Taletida ble da endret fra tre til to minutt om lag midtvegs i sakslista. Flere representanter ble deretter klubbet ned undervegs i sine innlegg. Dette var uheldig, og gikk utover dynamikken i møtet. I etterkant har det vært en diskusjon om taletid og møtegjennomføring.


- Heller kortare og fleire møte, enn kutt i taletid

KrF og SV avviser kutt i taletid, fryktar for mindre grundig saksbehandling og for demokratiet.


Det er forståelig at det oppleves som frustrerende for politikerne og ordfører at møtene strekkes langt utover kvelden. Det er krevende å lede store møter digitalt, og det bør aktørene ha forståelse for. Samtidig er det viktig å se at Molde kommunestyre har endret seg sammenliknet med forrige periode. Etter valget i 2019 er styrkeforholdet mellom posisjonen og opposisjonen endret. Dette kan gi mer åpne debatter i kommunestyresalen. Samtidig er kommunestyret utvidet etter kommunereformen, og representanter fra Midsund og Nesset vil naturlig nok markere seg i saker som oppleves viktig for dem. I tillegg er det flere parti som melder seg på i ordskiftet.


– Ikkje for langt møte

Sidsel Pauline Rykhus (Ap) synest ikkje at seks timar er for langt. Derimot liker ho ikkje den til dels tøffe tonen i kommunestyret.


Det er viktig at kommunestyret er en arena for en brei politisk debatt. Gjennom satsingen på direkteoverføringer har Molde kommune bidratt til større interesse rundt politiske møter. Det er positivt for lokaldemokratiet. Lange sakslister er en utfordring, men kutt i taletida er etter vårt syn ingen god løsning. Kortere innlegg vil gi en innskrenket debatt og et svakere beslutningsgrunnlag for kommunestyret. Dette kan gjøre at det vedtakene som blir fattet får svekket legitimitet. I vanskelige saker tar politikk tid, og partiene har naturlig nok ulike hjertesaker. Man skal ha respekt for at partiene vekter sakene ulikt.


Rekordlangt kommunestyremøte – ordførar Dahl vil vurdere desse tiltaka for å korte inn møtetida

Kommunestyremøte på seks timar er molderekord, ifølgje ordførar Torgeir Dahl. Han vil vurdere grep for å gjere møta meir effektive.


Reglement for Molde kommunestyre ble vedtatt 14. november i fjor. Dette er et tydelig utgangspunkt for ledelse av kommunestyremøtene. I reglementet er det presisert at dersom ikke annet er bestemt er taletida for et innlegg inntil 3 minutt. Terskelen for å endre taletid undervegs i møtet bør være høg. Bak innlegg på tre minutt kan det ligge mye arbeid. Vi tror at redusert taletid vil gjøre det mindre interessant å delta i politikken. og svekke lokaldemokratiet.