LEDER FREDAG 22. MAI

Viktige erfaringer fra ny digital hverdag

Ny hverdag: For mange ble heimekontor og heimeskole en del av hverdagen da Norge stengte ned 12. mars.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kan kombineres med hjelpemidler som letter tilværelsen mer enn før.

Meninger

I løpet av kort tid ble «hele» Norge digitale. I arbeidsliv, skole og fritid. Vi har erfart at mange oppgaver ble løst raskere og mer effektivt enn før samfunnet stengte ned. Reiser ble erstattet av videomøter, konserter ble strømmet. Mye har vært nytt i de over to månedene med koronatiltak.

En ny rapport fra SIFO viser at norske husstander klarte omstillingen til heldigital hverdag godt. I en ny spørreundersøkelse svarer sju av ti at digitale tjenester har lettet hverdagen under koronakrisen. – Digitaliseringen av hverdagen ser ut til å ha skutt fart under pandemien, sier forsker Dag Slettemeås, en av forfatterne bak rapporten. 65 prosent av de spurte føler på en viss digital avhengighet, og 72 prosent mener et bortfall av nettilgangen under krisen ville skapt problem for husstanden.

Når samfunnet nå gradvis – og heldigvis – ser ut til sakte å kunne gjenåpne, kan vi allerede høste nyttig kunnskap om isolasjon i den digitale tidsalder. Karantene og isolasjon har vært god medisin mot epidemier i hundrevis av år. Nå kan det kombineres med hjelpemidler som letter tilværelsen mer enn før.

Men vi vet fra at kompetanse om, bruk av og tilgang til digitale hjelpemidler er ulike i et samfunn. Derfor kan perioder hvor store deler av hverdagen er skjermbasert skape større forskjeller og sosiale skiller mellom ulike grupper i befolkningen. Trolig har en rekke utsatte barn og voksne også lidd mer på grunn av isolasjonen.

For sjøl om mye ble mer digitalt på disse drøye to månedene har vi samtidig fått se hvor mange samfunnskritiske funksjoner eller jobber som ikke kan løses digitalt, verken helt eller delvis.

Det er bra at samfunnet og enkeltpersoner kan løse utfordringer og oppgaver digitalt. Men vi har både i barnehage, skole, jobb og fritid fått erfare at den fysiske kontakten og samhandling mellom mennesker, store og små er helt nødvendig for en god tilværelse og et godt liv.