LEDER ONSDAG 20. MAI

Forsiktig festivalsommer

Når regjeringa åpner for mindre arrangement er det viktig at noen ser muligheter og våger å prøve.

Styrebeslutning: Styret i Moldejazz bestemte at det skal arrangeres jubileumsfestival i Molde i uke 29. Smittevern vil bli en viktig del av gjennomføringen.   Foto: Vera Henriksen

Når regjeringa åpner for mindre arrangement er det viktig at noen ser muligheter og våger å prøve.

Meninger

Etter en lengre utredning har både Moldejazz og Bjørnsonfestivalen landet på at de ønsker å gjennomføre sine festivaler i 2020. Beslutningen innebærer at det vil bli både jazz og litteraturfestival i Romsdal denne sommeren. Arrangementene vil bli nedskalert og det vil bli lagt stor vekt på smittevern.

Beslutningen om å arrangere ble tatt etter at regjeringa myket opp sitt regelverk for arrangement. Begge de lokale festivalene har tett kontakt med kommuneoverlegen.

Denne våren har en rekke arrangører blitt stilt i en vanskelig situasjon. Bekjempelsen av koronaviruset er en nasjonal dugnad. Samtidig ser man at store deler av samfunnet blir berørt av smittevernstiltakene som er iverksatt.

Gjennom våren har mange uttrykt bekymring for konsekvensene tiltakene får for kultur- og idrettslivet. Det er vanskelig å balansere disse to hensynene samtidig.

Årets festivalsommer blir derfor spesielt krevende for dem som prøver å arrangere. Råd om smittevern og de til enhver tid gjeldende retningslinjer må følges.

Når regjeringa åpner for mindre arrangement er det viktig at noen våger å prøve. Kun på den måten kan man skaffe erfaring som gir et bedre grunnlag for å vurdere neste steg mot en mer aktiv hverdag.

Mange mennesker sakner å kunne dele store kulturopplevelser med andre. Arrangørene legger ikke opp til at det skal bli store folkemengder. De ønsker mer å holde hjulene i gang. For Moldejazz handler det også om å få til en fin markering i et jubileumsår. Rammebetingelsene innebærer at det vil bli en kombinasjon av mindre arrangement og digitale løsninger. Det kan ved første øyesyn virke begrensende. Samtidig vet vi at det kan føre til viktig in ovasjon og utvikling.

Bjørnsonfestivalen framholder at de kan lære mye av Moldejazz som ligger før dem i løypa. De som arrangerer vil få viktige erfaringer som er nyttige for andre de kommende månedene. Disse må deles.

Samtidig må alle som skal arrangere noe de neste månedene være oppmerksomme på at det kan komme nye tiltak. De helsemessige vurderingene skal veie tungt.