Fortetting - komponere et klassebilde

Meninger

Tid for klassebilde. Du kommer sist inn, og det er fullt på bakerste rad. Da sniker du deg imellom eller setter deg ned på krakken. Du stiller deg ikke midt foran alle som er oppstilt, og du stiller deg iallefall ikke oppå krakken.

Litt på samme måte kan Molde illustreres. Det er skrånende terreng mot sør, der husene ligger fordelt litt som ansiktene på et klassebilde. Det er viktig at nye bygg tilpasser seg dette bildet. De på bakerste rekke kan godt ruve i landskapet, men står du lengre fram bør du ikke stille deg foran klassekameratene dine så de forsvinner fra bildet.

I Molde legges det opp til at det kan fortettes over hele byen. Det er absolutt mange gode fortettingsprosjekt i byen, men dessverre alt for mange mindre gode som har gitt naboer redusert bokvalitet og i noen tilfeller lavere verdi på boligene sine. Fortetting i etablerte boligstrøk bør utføres med stor grad av tilpasning, noe kommunedelplanen også legger opp til.

Inntrykket jeg får fra meglerbransjen gjennom media, er at det er mer enn nok leiligheter i markedet og heller større etterspørsel etter sentrale eneboliger. Den spådde befolkningsveksten har vel ikke helt slått inn. Stiller meg derfor spørrende til hvorfor kommunen er så proaktiv for fortettingsprosjekter til tross for svært høy utnytting og høyde, liten grad av tilpasning, og stor motstand hos naboer.

I et bærekraftsperspektiv bør man fortette en by etter knutepunktsstrategi. Høy grad av fortetting sentralt, tilrettelegger for byutvikling. Det er også miljøvennlig da flere kan la bilen stå. Fortetting i områder der kommunedelplanen krever 2 parkeringsplasser per boenhet og der bussen sjelden går, har ikke samme effekt.

Hovedutvalg for teknisk, plan næring og miljø skal behandle en forettingssak som vil gi presedens i framtidige saker i møte tirsdag 19/5. Det gjelder Glomstuvegen 73. Vi ber dere politikere om å gjøre en grundig vurdering av hvordan klassebildet skal se ut til det beste for alle. Med tydelige retningslinjer og noen som leder an, kan bildet bli riktig så fint.

Av Tone Rangnes


----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal