LESERINNLEGG

På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

SVARER SVE: Frank Sve (Frp) forsøker å skape et bilde av at Møreaksen vil fortrenge alle andre investeringer i fylket. Det er bare tull, skriver Helge Orten (H) i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Jeg har hatt et godt samarbeid med Frp i regjering, og jeg er av den oppfatning at vi har fått til mye i samferdselssektoren. Budsjettene er økt med over 80 prosent og vi har gjennomført viktige reformer som gir oss mer vei for pengene. De fleste jeg har møtt i Frp har ment at dette har vært en fornuftig satsing.

Sve virker derimot misfornøyd med partiets innsats på samferdselsområdet, og særlig i Møre og Romsdal. Fra 2013 og frem til januar 2020 hadde partiet samferdselsministeren, og i alle disse årene har samferdselsbudsjettet blitt lagt frem av en Frp-statsråd. I 2017 ble Nasjonal Transportplan 2018-2029 lagt frem av daværende statsråd, Solvik-Olsen. Dette er det viktigste styringsdokumentet for samferdselssektoren og inneholder blant annet en prioritering av alle veiprosjektene.

Møre og Romsdal fikk i stor grad gjennomslag for de ønskene som ble spilt inn i høringsprosessen. Rv70 Tingvoll-Meisingset og E136 Tresfjordbrua/Vågetunnelen er ferdigstilt. I tillegg er det gitt startbevilgning til E39 Betna-Stormyra og E39 krabbefelt på Ørskogfjellet. E39 Lønset-Hjelset står for tur og jeg forventer å få dette prosjektet til behandling i Stortinget før sommeren. Videre er E136 Lerstadvegen og bypakke Ålesund til kvalitetssikring og vil bli sendt til Stortinget for godkjenning forhåpentligvis i løpet av året. Av de andre prosjektene er det E136 i Romsdalen som gjenstår før alle prosjektene i første seksårsperiode i NTP er godkjent og klar for oppstart. Jeg forventer at Frp og Sve vil bidra positivt til det i arbeidet med budsjettet for 2021.


LESERINNLEGG:

Møreaksen har «torpedert» heile fylket!

Helge Orten og co har gjennom sin iver og sitt undersjøiske tunellsyn for kun eit prosjekt, Møreaksen, sett fylket 10 år attende samferdselsmessig.

 

LESERINNLEGG:

Bygg tunell der folk bor

Vi bygg veg som aldri før og det einaste sikre er at vi kjem til å kjøre meir bil framover. Vi har bygd så mange tunellar og lagt så til rette for bilen at no må vi bygge tunellar der folk bor.


Sve forsøker i alle sammenhenger å prate ned Møreaksen. Det er et prosjekt som er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2022 og ligger inne med 6 mrd i andre periode. Prosjektet fikk bred tilslutning i Møre og Romsdal fylke og i behandlingen i Stortinget, også fra Frp. Å binde sammen Ålesund, Molde og Kristiansund fergefritt vil skape et større bo- og arbeidsmarked og være et viktig grep for videre utvikling av fylket vårt.

Sve forsøker å skape et bilde av at Møreaksen vil fortrenge alle andre investeringer i fylket. Det er bare tull! Alle prosjektene i første seksårsperode skal være godkjent og påbegynt før det er aktuelt å starte byggingen av Møreaksen. Det blir gjennomført store nasjonale samferdselsprosjekter også andre steder i landet uten at det stopper all annen samferdselsbygging i regionen. Hvorfor skulle det være annerledes i Møre og Romsdal?


Ny veg Lønset-Hjelset, E39 og E136 Romsdalen viktigst

Holder fast på ønskelista

Politikerne i Møre og Romsdal mener staten må komme med mer penger til å holde vegene vedlike. Blant vegprosjekta er Eksportvegen E136 gjennom Romsdalen, vegen Lønset-Hjelset og E39 satt øverst på ønskelista som skal sendes til staten.

 

Full splid om Møreaksen

Samferdselspolitikerne er langt fra enig om hvordan Romsdalsfjorden skal krysses. Høyre, KrF og deler av Senterpartiet og Arbeiderpartiet holder fast på å bygge Møreaksen, Fremskrittspartiet, SV, MDG og Uavhengig valliste for Sunnmøre er imot. Det varsles omkamp.


Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

Jeg kommer til å bruke all min tid på å få gjennomslag for de prosjektene som er prioritert i Nasjonal Transportplan. Det hadde vært bra for Møre og Romsdal om Frank Sve kunne gjort det samme.

Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen


Nasjonal transportplan:

Her er prosjekta fylkeskommunedirektøren vil prioritere

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik meiner mellom anna E136 i Romsdalen, elektrifisering av Raumabanen og nye vegar til sjukehuset på Hjelset må prioriterast i Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033.

 

– Det eneste jeg vet, er at vegprioriteringene ikke blir akkurat slik Statens vegvesen har foreslått

– Det eneste jeg vet, er at vegprioriteringene ikke blir akkurat slik Statens vegvesen har foreslått.

 

Nye Veier sier nei til Romsdalsaksen

Statens vegvesen vil utsette Møreaksen til etter 2028

Staten vegvesen foreslår i et høringsbrev til Samferdselsdepartementet at alle fjordkrysninger langs E39 i Møre og Romsdal først kommer etter 2028. Samtidig sier Nye Veier at Romsdalsaksen neppe er mulig å realisere.


----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal