LESERINNLEGG:

Jo, kommunedirektør! Ansvaret må plasseres - selv om det er ubehagelig for deg og dine

Politikerne i Molde må passe på, for nå skal det tåkelegges.

Terje Tovan   Foto: Eirik Heen

Meninger

Formannskapet valgte den 28. april å henge ut prosjektleder Hamsto. Ingen av medlemmene stilte kritiske spørsmål til prosjekteier og ansvarlig kommunalsjef! De satt der begge to, og det var naturligvis disse som burde ha vært grillet. Dette utløste et ramaskrik. Etter massivt trykk fra presse, innbyggere og politikere aksepterte ordfører og kommunedirektør en ekstern gjennomgang av Sjøfronten 1. Hva vil vi oppnå med den?

Kommunedirektøren vil ikke plassere et tydelig ansvar i egen organisasjon. Til RB sier han den 12. mai bl.a.:

- Gjennomgangen skal ikke være et sted man skal sette fingeren på enkeltpersoner i prosjektet.

- Det er å foretrekke at rapporten, om det finnes grunnlag for det, heller retter kritikk mot handlinger eller unnlatelser uten at dette i seg selv innebærer konstatering av rettslig ansvar, skriver Dahl.

Er det noe denne gjennomgangen skal gjøre, så er det å plassere ansvaret på rett sted! Det dreier seg jo ikke om rettslig ansvar internt! Arne Sverre Dahl er en mektig mann. Han har en tendens til å refse de folkevalgte innimellom, men han vil ikke «henge bjella på katten» i egen organisasjon. Denne gangen er det imidlertid ikke til å unngå. Kommunestyret må nå vise hvor makten ligger – hos de folkevalgte! Gjennomgangen må være helt konkret på hvilke funksjoner i kommunen som har sviktet. Bak disse befinner det seg konkrete stillingstitler med tilhørende ansvarsbeskrivelser. Disse må fremkomme. Navns nevnelse er selvsagt ikke ønskelig.

Vi er mange her i byen som har ganske klare oppfatninger om hvor i organisasjonen mye av ansvaret for overskridelsene ligger. Da jeg pekte på dette i et innlegg i kommunestyret i januar – 19, (uten å nevne navn) ble jeg umiddelbart refset. Han skulle ha seg frabedt at det ble antydet at ansvaret satt hos spesifikke enheter. «Det er «rådmannen alt sammen», sa han. Det peker i dag direkte på ham selv.

Torsdag den 14. mai skal kommunestyret debattere det nye kostnadsoverslaget, som nå er kr. 169. mill. I saksfremlegget sier kommunedirektøren at den eksterne gjennomgangen bør kunne gjennomføres for kr. 750.000 eks. mva. Her er det lagt en snubletråd! Kommunestyret bør være klare på at et par hundre tusen fra eller til ikke er det avgjørende i denne saken - det er kvaliteten på gjennomgangen som er viktig. Alt skal frem. Mandatet til gjennomgangen må utformes i samarbeid med politikerne, og disse må ikke la seg overkjøre. Det er på kommunestyremøtet den 14. mai at skapet må settes på rett plass.

Terje Tovan

Kommunestyre- og formannskapsmedlem 2015 – 2019, Borgerlisten

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal